Rok 2015

05.11.2015 21:37

Výsledky PLL - november Genomia

Majiteľ Pes/suka Výsledok Fronc Zdeno KARMA Alumínium čistá - N/N Fronc Zdeno DEA Alumínium čistá - N/N Fronc Zdeno KANA nosič - N/PLL  
04.11.2015 08:49

Preskúšanie odvahy v diviačom oplôtku, Turá Lúka 31.10.2015

Rozhodcovia: Mgr. Emil Vrabec, František Šlesár   Meno psa/suky Meno vodiča Známka ETA spod Šomode Marián Jakubička 3 ANDY Jozef Klíma 4 AXA Silver...
22.10.2015 15:43

Výsledky klubových lesných skúšok malých plemien

Prehľad výsledkov skúšok všetkých plemien poľovných psov   Druh skúšok  K Lesné skúšky MP ( KLSMP) Usporiadatel : SKCHJGDT ,  SPZ-RgO Novohradu Lučenec, konané v PZ Veľká Ves dňa 5.9.2015   Rozhodcovia: Ing. Miroslav Stanovský, CSc.- HR, Peter Filip - R Počet prihásených...
15.10.2015 20:23

Výsledky medzinárodných všestranných skúšok, Pribeta 2015

15.10.2015 20:17

Preskúšanie odvahy - prihlasovanie !

Záujemcovia o preskúšanie odvahy sa môžu nahlasovať u výcvikára p. Kováča. V prípade dostatočného počtu psov sa uskutoční preskúšanie odvahy v diviačom oplôtku v Turej lúke dňa 31.10.2015 o 11 hod. Pes, ktorý nebude nahlásený, nebude na preskúšanie pripustený. 
30.08.2015 07:35

Oznam pre účastníkov medzinárodných všestranných skúšok

Zraz účastníkov bude piatok, t.j. 18.9.2015 o 18.00 hod pri Poľovníckej chate na konci Družstevnej ulice v Pribete.  Záujemcovia o ubytovanie a stravu, kontaktujte p. Zoltána Vargu na tel. č.: +421 907 624 275.
30.08.2015 07:26

Výsledky PLL

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené výsledky odberu krvi na vyšetrenie PLL, ktoré boli odobraté počas MGC:   PES/SUKA MAJITEĽ POHLAVIE VÝSLEDOK BADY zo Skalickej Branislav Kosorínsky Suka Čistá - N/N ELO zo Zacharovho dvora Gustáv...
18.08.2015 20:56

Výsledky odvahy - Cígeľ, 8.8.2015

Počas MGC sa uskutočnilo aj preskúšanie odvahy v diviačom oplôtku Cígel. Prácu psov posudzoval MVDr. Dušan Antalík a Peter Kováč.    Poradie Vodič Pes/suka Známka   1 Čierny Zdeno AXA Silver...
11.07.2015 12:32

Preskúšanie odvahy

Dňa 8.8.2015 sa uskutoční preskúšanie odvahy v diviačom oplôtku Cígeľ. Zraz účastníkov bude o 10.00 hod na Bohátke pri umelom brlohu počas MGC. Záujemcovia o preskúšanie odvahy sa musia prihlásiť do 6.8.2015 u výcvikára Petra Kováča - 0905 465 956 - peter.kovac@sitaslovensko.sk. V prípade...
01.07.2015 20:21

Medzinárodné klubové brlohárske skúšky, Zákopčie 20.-21.6.2015

Počas predposledného júnového víkendu sa konali MKBL, ktoré boli prvýkrát zorganizované v spolupráci s SPZ Regionálnou organizáciou Kysúc. Skúšok sa zúčastnili vodiči zo Slovenska, Česka, Poľska, Ukrajiny, Fínska a Srbska. Prácu psov posudzoval rozhodcovský zbor v zložení Zoltán Varga (hlavný...
01.07.2015 20:17

Výsledky PLL - odber Sielnica, 13.6.2015

Počas klubovej výstavy bola odobratá krv desiatim jedincom. Výsledky sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:   Pes / suka Majiteľ Pohlavie Výsledok IRA spod Hýľa Maroš Pacalaj ♀ Čistá –...
15.06.2015 20:00

Klubová výstava Sielnica, 13.6.2015

  PSY - rozhodca MVDr. Antalík Maroš Tr. mladých TERY z Břežanských strání Krpeš Ladislav V3 BART z Tušických polí Ing. Urban Michal V2 MARS Ševelov...
21.05.2015 18:14

NOVOGRAD DOG SHOW, Lučenec 9.-10.5.2015

9.5.2015 – CAC Rozhodca: Korózs András (HU)   Meno Pohlavie Trieda Výsledok AXEL Filin dvor Pes Otvorená V1, CAC,BOB IRA spod...
13.05.2015 14:57

Výsledky PLL - odber Gyňov, 2.5.2015

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené výsledky odberu krvi 9 mladých psov a súk, zatiaľ nepôsobiacich v chove. Odber krvi sa uskutnočnil počas Skúšok hlasitosti v Gyňove.    Pes / suka Majiteľ Pohlavie Výsledok BORA...
08.05.2015 18:07

Výnimka PLL pre majiteľov chovných súk

Majitelia chovných súk, ktorí si chcú dať odobrať krv pre potreby vyšetrenia PLL u šteniat, môžu tak urobiť individuálnym odberom krvi u svojho veterinárneho lekára a nemusia čakať na klubovú akciu. Šteňatám možno odobrať krv do doby vydania preukazu...
08.05.2015 17:50

Naši jubilanti

V roku 2015 sa títo naši členovia dožívajú významného životného jubilea, k čomu im výbor KCHJGDT úprimne blahoželá !   50 rokov Pavel Danko Ľubomír Grega Štefan Harvan Ing. Marián Michalovič Marián Nemček Jozef Nemčík MVDr. Jozef Rózsa Mgr. Emil Vrabec   55 rokov Peter Cmúr Miroslav...
05.05.2015 11:33

Výsledky PLL - odber Mostová, 25.4.2015

V tabuľke sú uvedené výsledky odberu krvi u mladých jedincov, zatiaľ nepôsobiacich v chove. Na prvej klubovej akcii sa odobralo spolu 33 vzoriek, ktoré sme zaslali do českého laboratória Genomia.    Pes /...
04.05.2015 10:02

Skúšky hlasitosti, Mostová 25.4.2015

Prvé skúšky hlasitosti sa tradične konali v PZ Mostová. Zúčastnilo sa ich 35 psov a ich prácu posudzoval rozhodcovský zbor v zložení Zdeno Fronc (HR, 28-35), Mgr. Emil Vrabec (1-9), Zoltán Varga (10-18) a Peter Filip (19-27).  Fotky sú pridané vo...
16.02.2015 19:07

Zápisnica zo zasadnutia výboru, Bartošova Lehôtka 8.2.2015

  Prítomní podľa prezenčnej listiny.   Program rokovania: 1. Otvorenie 2. Správa o činnosti 3. Správa o finančnom hospodárení 4. Správa poradcu chovu 5. Správa výcvikára 6. Správa matrikára 7. Správa dozornej rady 8. Plán akcií na rok 2015 9. Klubový spravodaj 10....