Zápisnica zo zasadnutia výboru, Bartošova Lehôtka 8.2.2015

16.02.2015 19:07

 

Prítomní podľa prezenčnej listiny.

 

Program rokovania:

1. Otvorenie

2. Správa o činnosti

3. Správa o finančnom hospodárení

4. Správa poradcu chovu

5. Správa výcvikára

6. Správa matrikára

7. Správa dozornej rady

8. Plán akcií na rok 2015

9. Klubový spravodaj

10. Rôzne

 

1. Predseda klubu zahájil schôdzu.

 

2. Správa o činnosti – všetky naplánované akcie sme splnili.

PZ Lekárovce – Bajany – pre budúcnosť zamietnuté

- Gyňov schválený

 

3. Správa finančného hospodára bude uverejnená v spravodaji.

 

4. Správu poradcu chovu predniesol Mgr. Vrabec – správa bude uverejnená v spravodaji.

27 chovných psov, 64 chovných súk

 

5. Správu výcvikára predniesol P. Kováč -  bude uverejnená v spravodaji.

 

6. Správu matrikára predniesol J. Vajs -  bude uverejnená v spravodaji.

 

7. Správu dozornej rady predniesol P. Cmarko  jej znenie bude uverejnené v spravodaji.

 

8. Plán akcií na rok 2015

 

13.06.2015  - KV  -  SIELNICA

Rozhodcovia: F. Šlesár, p. Tichá

 

25.04.2015 – SKÚŠKY HLASITOSTI  - MOSTOVÁ

Rozhodcovia: hl. Fronc, Varga, M. Antalík, Vrabec, Filip

 

02.05.2015 – SKÚŠKY HLASITOSTI - GYŇOV

Rozhodcovia: hl. Palík st., Cmúr, Palík ml.

 

20. – 21.06.2015 - KBL – ZÁKOPČIE

Rozhodcovia: hl. Varga, Fronc, Pondělek

 

08. – 09.08.2015 - MGC - BOJNICE

Rozhodcovia: hl. M. Antalík, Palík, Demianenko

 

05.09.2015 - KLS – CACT – LUČENEC

Rozhodcovia: hl. I. Miadok, Palík st., P. Antalík, Filip – čakateľ

 

19.09.2015 - MVS – PRIBETA

Rozhodcovia: hl. O. Banás, J. Zelenka, J. Horvát, M. Antalík, J. Žofčák, J. Pondělek

 

9. Klubový spravodaj – p. Čierny prebral materiály na vydanie nového klubového spravodaja.

 

10. Rôzne

     Predseda klubu predniesol sťažnosť p. Procházku Štefana na netotožnosť psa, ktorého kúpil od Vlastimila Pandu. Výbor nariaďuje p. Cmúrovi skontrolovať totožnosť rodičov problematického psa a doporučiť majiteľovi tohto psa, aby si dal zistiť DNA rodičovstva.

     Riešila sa žiadosť p. Karola Ševelu  o predĺženie chovnosti o jeden rok pre suku Gipsi Ševelov dvor. Z dôvodu dostatočného počtu narodených šteniec od uvedenej suky a z dôvodu, že je prenášač na luxáciu šošovky sa žiadosť o predĺženie – zamieta.

     Riešila sa žiadosť Ing. Žofčáka o doporučenie na párenie pre suku Nita Jasenské vodopády. Z dôvodu pozitívnosti tejto suky na luxáciu šošovky – žiadosť zamietnutá.

     Riešila sa žiadosť Ing. Kicku o doporučenie na párenie pre suku Alica Bralce. Z dôvodu pozitívnosti tejto suky na luxáciu šošovky – žiadosť zamietnutá.

 

 U Z N E S E N I E

Výbor rozhodol

A/ chovné psy nosiče na luxáciu šošovky budú mať povolené len dve párenia v kalendárnom roku

B/ chovné suky ako nosiče sa zatiaľ v chove ponechávajú

C/ od r. 2017 sa budú zaraďovať do chovu len čisté psy a suky na luxáciu šošovky

 

Výbor nariaďuje

dať do spravodaja a na klubový internet oznam:

     Každý člen klubu, ktorý nie je zaregistrovaný v SPZ, ale v inej organizácii ako napr. (PRIBINA, DIANA a iné), nech túto skutočnosť nahlási matrikárovi klubu p. Vajsovi.

 

MVDr. Dušan Antalík - predseda klubu                            Zdeno Fronc - tajomník klubu v.r.

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Admin - Ing. Andrea Bielichová