PODMIENKY CHOVNOSTI

 

 

Po splnení podmienok chovnosti majiteľ jedinca pošle poradcovi chovu Mgr. Dušanovi Palíkovi originál preukazu o pôvode psa a všetky fotokópie posudkov, rozhodcovských tabuliek, prípadne výsledok vyšetrenia na PLL (luxáciu očnej šošovky) v prípade ak vyšetrenie nebolo sprostredkované klubom. Klub nechá na svoje náklady stanoviť DNA profil jedinca, následne po kontrole podkladov poradca chovu zašle preukaz o pôvode so zápisom „kandidát chovu“ plemennej knihe  SPZ (SPKP), ktorá jedinca zaeviduje a v preukaze o pôvode vyznačí „Chovný pes/Chovná suka“. Plemenná kniha preukaz o pôvode zašle majiteľovi, ktorý následne fotokópiu preukazu o pôvode zašle poradcovi chovu spolu s fotografiou jedinca vo výstavnom postoji k zaevidovaniu do databázy chovných jedincov a k zverejneniu na webovej stránke SKCHJGDT.   


Žiadosť o odporúčanie na párenie a hlásenia vrhov sa zasielajú poradcovi chovu Mgr. Dušanovi Palíkovi. Psom a sukám, ktoré nebudú zverejnené na klubovej stránke, nebude vydané odporúčanie na párenie!

Psy

- výška 36 - 40 cm, 

- chrup - chýbať môže M3 obojstranne, nevhodný na chov je pes s naprieč postavenými zubami v hornej alebo dolnej čeľusti,

- netolerujú sa biele znaky na hrudi, labkách, rovnako sa netolerujú "čelenkové jedince",

- povinná klubová výstava vo veku minimálne 12 mesiacov, tolerancia 20 dní s hodnotením  výborný, veľmi dobrý len pri mimoriadnych pracovných kvalitách, na vyšších skúškach I. cena (Medzinárodné všestranné skúšky jagdterrierov, Klubové skúšky duričov, Memoriál Františka Sigeta, Pohár MVDr. Dušana Antalíka, Skúšky po výstrele, Memoriál Dr.Laknera, Memoriál Kotulinského, Memoriál Jozefa Martínka),

- povinná skúška hlasitosti na zajačej stope, minimálna známka z hlasitosti 3,

- skúšky z výkonu: Klubové brlohárske skúšky v I. cene, II. cena len v prípade, že sa jedná o škrtiča,

- absolvovanie minimálne jednej z povrchových skúšok - všestranné skúšky malých plemien - min. II. cena,  lesné skúšky malých plemien - min. II. cena, jesenné skúšky malých plemien - min. II. cena,  duričské skúšky  - min. II. cena,

- absolvovanie preskúšania disciplíny odvaha v diviačom oplôtku pred komisiou vymenovanou členmi výboru, do chovu oprávňuje najnižšia známka 3,

- vyšetrenie na PLL  (luxácia očnej šošovky) - do chovu môžu byť zaradené len jedince genotyp N/N, "čistý jedinec",

- každý jedinec zaradený do chovu musí mať stanovený DNA profil,

- psa je možné využívať v chove bez obmedzenia veku,

- psa možno v chove využiť až po jeho zverejnení na webovej stránke SKCHJGDT, v databáze chovných jedincov. 

Suky

- výška 34 - 38 cm,

- chrup - chýbať môže M3 obojstranne, nevhodná na chov je suka s naprieč postavenými zubami v hornej alebo dolnej čeľusti,

- netolerujú sa biele znaky na hrudi, labkách, rovnako sa netolerujú "čelenkové jedince",

- povinná klubová výstava vo veku minimálne 12 mesiacov, tolerancia 20 dní s hodnotením výborná, veľmi dobrá len po absolvovaní klubových brlohárskych skúšok,

 - povinná skúška hlasitosti na zajačej stope, minimálna známka z hlasitosti 2,

- skúšky z výkonu: klubové brlohárske skúšky v I. cene, II. cena len v prípade, že sa jedná o škrtiča,

- absolvovanie minimálne jednej z povrchových skúšok - všestranné skúšky malých plemien - min. III. cena,  lesné skúšky malých plemien - min. III. cena, jesenné skúšky malých plemien - min. III. cena,  duričské skúšky  - min. III. cena,

- absolvovanie preskúšania disciplíny odvaha v diviačom oplôtku pred komisiou vymenovanou členmi výboru, do chovu oprávňuje najnižšia známka 3,

- vyšetrenie na PLL  (luxácia očnej šošovky) - do chovu môžu byť zaradené len jedince genotyp N/N, "čistý jedinec",

- každý jedinec zaradený do chovu musí mať stanovený DNA profil,

- suku je možné naposledy využiť v roku, v ktorom dosiahla vek osem rokov, v odôvodnených prípadoch môže klub povoliť jedno pripustenie aj v deviatom roku života suky,

- suku možno v chove využívať až po jej zverejnení na webovej stránke SKCHJGDT, v databáze chovných jedincov. 

 

 

 

Aktualizácia: 29.3.2018

Mgr. Dušan Palík