PODMIENKY CHOVNOSTI

 

Po splnení podmienok chovnosti pošle majiteľ psa alebo suky poradcovi chovu Mgr. Dušanovi Palíkovi rodokmeň na potvrdenie, že pes alebo suka sú spôsobilí do chovu. 

 

Žiadosť o odporúčanie na párenie a hlásenia vrhov sa zasielajú poradcovi chovu Mgr. Dušanovi Palíkovi. Psom a sukám, ktoré nebudú zverejnené na klubovej stránke, nebude vydané odporúčanie na párenie!

Na základe uznesenia zo zasadnutia výboru 26.1.2014 musí každý jedinec zaradený do chovu od r. 2014:

1. absolvovať klubové preskúšanie disciplíny - odvaha v diviačom oplôtku (min. známka 3) 

Pozn. Na základe uzesenia zo zasadnutia výboru 21.6.2014 sa výnimka z odvahy vzťahuje na jedince, ktoré majú absolvované JSMP min. v II. cene a VSMP min. v III. cene. 

 

2. mať vyšetrenie na PLL  (luxácia očnej šošovky) - do chovu môžu byť od roku 2017 zaradené len čisté jedine).

Pozn. Uznesenie zo zasadnutia výboru 8.2.2015.

 

Na základe uzesenia zo zasadnutia výboru 29.1.2017 a 31.1.2016 musí mať každý jedinec zaradený do chovu:

3.  DNA profil

 

SUKA

 

Výška 34 - 38 cm

Chrup - chýbať môže M3 obojstranne

 

KLUBOVÁ VÝSTAVA

- vo veku 12 mesiacov, tolerancia 20 dní

výborná

- veľmi dobrá - len po absolvovaní Klubových brlohárskych skúšok

 

 

 

SKÚŠKY

Klubové brlohárske skúšky

- I. cena

- II. cena v prípade, že sa jedná o škrtiča alebo nedokončené vyhnanie

 

Klubové skúšky hlasitosti

- minimálne známka 2 z hlasitosti

 

Absolvovanie minimálne jednej z povrchových skúšok

- Všestranné skúšky - min. III. cena

- Lesné skúšky malých plemien - min. III. cena

- Jesenné skúšky - min. III. cena

- Duričské skúšky - min. III. cena

 

Jedince zaradené do chovu od r. 2014 musia povinne absolvovať preskúšanie disciplíny odvaha v diviačom oplôtku pred komisiou vymenovanou členmi výboru. Do chovu oprávňuje najnižšia známka 3.

PES

 

Výška 36 -40 cm

Chrup - chýbať môže M3 obojstranne

 
KLUBOVÁ VÝSTAVA

- vo veku 12 mesiacov, tolerancia 20 dní

- výborný

- veľmi dobrý len pri mimoriadnych pracovných kvalitách, na medzinárodných skúškach I.c (Medzinárodné všestranné skúšky, Klubové duričské skúšky, Memoriál Františka Sigeta)

 

SKÚŠKY

Klubové brlohárske skúšky

- I.cena

- II. cena v prípade, že sa jedná o škrtiča alebo o nedokončené vyhnanie

 

Klubové skúšky hlasitosti

- min. známka 3 z hlasitosti

 

Absolvovanie minimálne jednej z povrchových skúšok

- Všestranné skúšky - min. II. cena

- Lesné skúšky - min. II. cena

- Jesenné skúšky malých plemien - min. II. cena

- Duričské skúšky  - min. II. cena

 

Jedince zaradené do chovu od r. 2014 musia povinne absolvovať preskúšanie disciplíny odvaha v diviačom oplôtku pred komisiou vymenovanou členmi výboru. Do chovu oprávňuje najnižšia známka 3.