Rok 2013

24.10.2013 23:12

Medzinárodné duričské skúšky, PS Skalka Prosné 19.-20.10.2013

Rozhodcovia: Fronc Zdeno (hl.), Šlesár František, Palík Dušan, MVDr. Antalík Maroš, Demianenko Anatolii, Burget Tomáš   Pes/Suka Vodič Počet...
05.02.2013 23:11

Zápisnica zo zasadnutia výboru, Bartošova Lehôtka, 3.2.2013

Z á p i s n i c a zo zasadnutia výboru KCHJGDT, konaného dňa 03.02.2013 v Bartošovej Lehôtke   Prítomní podľa prezenčnej listiny.   Program rokovania: 1. Otvorenie 2. Správa o činnosti 3....