Rok 2011

Slovenský klub chovateľov jagdterrierov zorganizoval nasledové kynologické podujatia:

 

Klubové skúšky hlasitosti

PZ Mostová, 23. apríl 2011

Na skúšky sa prihlásilo 48 psov, ktorí boli rozdelení do piatich skupín. Psi boli dobre pripravení a s plným počtom bodov ukončilo skúšky 16 psov.

 

Klubové skúšky hlasitosti

PZ Chrast Čaňa, Gyňov - 1. máj 2011

Z 18 prihlásených psov skončilo sedem psov  v I. cene, štyria v II. cene, traja v III. cene a 4 neobstáli.

 

Klubová výstava

Sielnica - 11. jún 2011

Prihlásených bolo 61 jagdterrierov, z toho 29 psov a 32 sučiek. Víťazom plemena sa stal pes GAS Zexov dvor (majiteľ p. Nemčík), ktorý v konečnom rozhodovaní o víťaza výstavy skončil na treťom mieste.

 

Klubové medzinárodné skúšky v brlohárení

PZ Ponitran - Ludanice - 25.-26. jún 2011

Tento rok sa skúšok zúčastnili vodiči z Česka, Poľska, Maďarska, Ukrajiny, Srbska a samozrejme i vodiči zo Slovenska. Víťazkou sa stala sučka Závoztetö Fruska s vodičom Petrom Horváthom.

 

 

Memoriál Gustava Cmarku

Bohátka -  13.-14. august 2011

Napriek čoraz väčšej obľúbenosti  účastníkov sa výbor klubu rozhodol, že nasledujúce ročníky budú prednostne prijímané jedince, ktoré potrebujú splniť podmienky na uchovnenie.

Víťazkou tretieho ročníka sa stala sučka GYPSI Ševelov dvor s vodičom Karolom Ševelom.

 

Klubové duričské skúšky

PZ Diviak Porúbka, Sobrance - 22.-23. október 2011

V dňoch   sa na východnom Slovensku konali klubové duričské skúšky. Na skúšky bolo prihlásených 13 psov z ktorých sa 12 zúčastnilo. Víťazkou sa stala sučka SISI Tupá hora s vodičom Petrom Filipom.