Rok 2012

13.10.2012 23:05

Nová klubová zástava

08.10.2012 23:04

Medzinárodné všestranné skúšky

V dňoch 22.-23. septembra sa uskutočnili v Skalici medzinárodné všestranné skúšky jagdteriérov. Skúšok sa zúčastnili vodiči zo Slovenskej a Českej republiky.  Víťazom sa stal psík ZEP Alumínium...
13.08.2012 23:02

Memoriál Gustáva Cmarku v brlohárení

V dňoch 11.-12.8.2012 sa konal 4. ročník Memoriálu Gustava Cmarku. Týchto chovných skúšok sa zúčastnili vodiči zo Slovenska, Česka a jeden z Nemecka. Prácu psíkov oba dni posudzovali traja...
06.07.2012 23:01

Klubová výstava

1. júla 2012 sa v Sielnici tradične konali klubové výstavy Slovenského klubu chovateľov jagdteriérov, Slovenského klubu chovateľov farbiarov, Klubu chovateľov duričov, Klubu chovateľov alpských...
06.07.2012 23:00

Medzinárodné skúšky v brlohárení

Dňa 23-24.6.2012 sa konali medzinárodné skúšky v brlohárení, ktoré boli prvýkrát zorganizované v spolupráci s Poľovníckym združením Družstevník  Komjatice.  Skúšok  sa zúčastnili...
19.04.2012 22:59

Zápisnica z konferencie

Z á p i s n i c a z konferenice KCHJGDT, konanej dňa 15.04.2012 v Bartošovej Lehôtke   Prítomní: podľa prezenčnej listiny   Program: Prezentácia účastníkov. 1.Zahájenie 2.Schválenie...