História

 

HISTÓRIA JAGDTERIÉRA

Vznik jagdteriéra siaha do 20. rokov po prvej svetovej vojne, keď sa poľovníci - kynológovia v okolí Mníchova začali zaoberať myšlienkou  vyšľachtiť brlohára, ktorý by spĺňal ich pracovné a exteriérové predstavy a nároky. Ako základ si na tieto účely vybrali pracovne dobre osvedčené foxteriéry s dominantnou čiernou farbou a hnedým pálením. Sučka Huntsmans Hussie a importovaný foxteriér z Anglicka Eleetric Whire sa stali zakladateľmi nového plemena. Niekoľko rokov sa pracovalo s príbuzenskou plemenitbou s touto krvnou líniou, ale neviedlo to k očakávanému výsledku. Preto tieto jedince krížili ešte s tmavými foxteriérmi a dvakrát sa ešte primiešala anglická krv starého anglického teriéra /Old English Terrier/. V oboch prípadoch išlo o psy, ktoré sa súčasnému jagdteriérovi veľmi podobali a ich potomkovia vyvolali priamo údiv. Týchto potomkov ďalej krížili s pracovne veľmi osvedčenými foxteriérmi z Rakúska.

 

POVAHA JAGDTERIÉRA

Jagdteriér patrí medzi malé, všestranne použiteľné plemená. Je veľmi ostrý, má jemný nos, je hlasitý na stope, s mimoriadnou pasiou pracuje na vode, na zemi a pod zemou. Ľahko ho možno ovládať a má veľmi dobré praktické osrstenie.

Jagdteriér je doma milý, prítulný, dôverčivý a nenáročný na kŕmenie.

 

VYUŽITIE JAGDTERIÉRA

Jagdteriér vyniká pri práci v brlohárení, je veľmi dobrý sliedič i durič, uplatňuje sa najmä pri poľovačkách na diviaky. Pracuje veľmi spoľahlivo ako farbiar, čo dokazuje aj jeho uplatnenie v jeleních oblastiach Slovenska. Možno ho použiť aj ako pozorného strážcu, prípadne obrancu. Je to teriér, ktorý sa hodí pre aktívneho poľovníka. 

 

HISTÓRIA KLUBU

Prvé nemecké jagdteriere boli do bývalého Československa dovezené v päťdesiatych rokoch minulého storočia. Pochádzali prevažne z Nemecka, Rakúska a neskôr z Juhoslávie. V roku 1955 bol v plemennej knihe zapísaný prvý vrh tohto plemena. Početnosť postupne narastala a chov bol registrovaný spolu s ostatnými plemenami terierov do roku 1969.

Sedemnásteho mája 1969 bola vo Zvolene zakladajúca schôdza, pod vedením pánov: Ing E.Krautschneidera, Dr. L. Léderera, Ing. R. Krasuľu ,Kolomana Slimáka, V. Michelčíka a ďalších. Prvým predsedom sa stal pán Ing. Gustáv Cmarko.

Klub pôsobil s pôsobnosťou v celej Československej republike. Vo vedení boli spočiatku viackrát väčšie zmeny, jeho činnosť sa však postupne zlepšovala. Od polovice 70-tych rokov je už stabilný, pod vedením predsedu Jozefa Čierneho. Chov riadi MVDr. Dušan Antalík výcvikárom je František Šlesár. Dosiahlo sa výrazné zlepšenie kvality chovného materiálu s početnosťou okolo 300 chovných jedincov v celej ČSSR. Organizovali sa pravidelne skúšky a súťaže v brlohovaní. Je to obdobie prvých všestranných skúšok. Propaguje sa práca na povrchu. Takýto stav trval do roku 1992 ,keď sa chovatelia z Čiech rozhodli založiť vlastný klub. Neskôr rozdelením republiky v roku 1993, vznikol aj ďalší Moravsko - Sliezsky klub.

Výbor na Slovensku sa doplnil o členov: František Šlesár, Zdeno Čierny, Dr. Pavol Baláž, Ondrej Garaj a ďalší. V tom istom roku 1993 sa Dr. Antalík a Ing. Kicko zúčastnili v Rakúskom meste Rust stretnutia zástupcov chovateľov JGDT z celej Europy, kde bol založený Medzinárodný klub chovateľov nemeckých jagdterierov, IVDJ. Slovensko sa stalo jeho členom a aktívne sa zúčastňuje na jeho činnosti. Pri 30. jubileu založenia SKCHJGT sme zorganizovali v Martine v roku 1999 "Medzinárodnú chovateľskú výstavu JGDT". Členovia nášho klubu dosiahli pekné výsledky na výstavách organizovaných IVDJ v Rakúsku a Švajčiarsku. Absolvovali "Skúšky po výstrele", ktoré organizuje IVDJ. Viackrát sa zúčastnili v Nemecku "Memoriálu Dr. Lacknera" najvyšších všestranných skúšok, organizovaných ich klubom.