AKTUALIZÁCIE STRÁNKY

 

Platný Chovateľský poriadok SKCHJGDT je zverejnený v záložke CHOV - Chovateľský poriadok SKCHJGDT (5.3.2022). 

 

22.1.2023

- pridaná pozvánka na členskú schôdzu a zápisnica zo zasadnutia výboru

 

1.1.2023

Zaradená chovná suka

YUDA Zexov dvor

 

Vyradené chovné suky

AJKA Bubniakov dvor, AJŠA Bubniakov dvor, ARIN zo Skalickej, AXA Silver stars, BELA Filin dvor, CARMA Alumínum, JAGA Natin dvor, LARY Zexov dvor, ROXY Komjatické jazero, SANA Bukowa Ostoja, SOLA Bukowa Ostoja - vek 

SANY Zexov dvor - úhyn

 

Vyradený chovný pes

UX spod Bankova - export