AKTUALIZÁCIE STRÁNKY

Platný Chovateľský poriadok SKCHJGDT je zverejnený v záložke CHOV - Chovateľský poriadok SKCHJGDT. 

!!! POZOR ZMENA MIESTA KONANIA Klubových akcií: 
MSBL Podolie, MGC Branisko, KLSMP Levice !!!
6.10.2019
- zaradená FARA od Fiľku
- vyradená VIDA spod Bankova - úhyn
 
9.9.2019
- zaradené jedince CAESAR Šangalov dvor, CITA Šangalov dvor, JAGA Natin dvor
- pridané propozície MDSJgdt
 
20.8.2019
- zaradené jedince - BESSI Hunting star, CIRA von Freitagshof, Gyarmaty Vadász Vox 
 
14.7.2019
- pridané výsledky KV Sielnica 
- vyradená KEJS Zexov dvor - predaj
 
18.6.2019
- vyradený AKIM z Vlkovy chaloupky - export
- pridané propozície MGC Branisko
 
20.5.2019
- vyradená CYRA z Lednickej doliny - úhyn
- zaradená VIDA spod Bankova
 
3.5.2019
- pridané výsledky SH Mostová, SH Gyňov a odber PLL v Mostovej
- zverejnená zápisnica zo zasadnutia výboru v Mostovej
- pridané fotky z členskej schôdze a SH Mostová 
 
10.4.2019

- pridané výsledky odvahy Cígeľ

 
10.3.2019
- zaradený AKIM z Vlkovy chaloupky
 
24.2.2019
- zaradená CHVOJKA Black Killer
- vyradený IBIS spod Kojšovskej hole - úhyn
 
6.2.2019
- zaradená CELLY Litmanovský potok
- zaradený VORD spod Bankova
- vyradený BENY Litmanovský potok - nepolodnosť, ARES Jurašekov dvor - úhyn
 
7.1.2019

K 1.1.2019 v chove evidujeme 34 chovných psov a 57 chovných súk. V priebehu uplynulého roku bolo do chovu zaradených 6 psov a 9 súk. Z chovu bol vyradený 1 pes a 10 súk. 

 

Psy a suky vyradené z chovu v roku 2018

CEDRO Alumínium - EXPORT 

FINA z Dankovho dvora – EXPORT

DEA Alumínium – EXPORT

FILA spod Mištrovca – ÚHYN

BESI spod Ščalby – vek

DAJA Gerlachovský dvor – vek

EMA spod Mištrovca – vek

GANI Zexov dvor - vek

GASI Zexov dvor - vek

JENA Komjatické jazero - vek

KARMEN Jasenovské vodopády - vek

 

Psy a suky zaradené do chovu v roku 2018

IBIS spod Kojšovskej hole

CEDRO Alumínium

BORK Vramar

BRIT Silver Stars

BENY Litmanovský potok

UFFO od Vlašiča

ARIA Šangalov dvor

MIJA z Kvaltínovej

ANDRA od Ondrisku

LAJKA z Kvaltínovej

CARMA Alumínium

ASTA Worveline

ZITA spod Bankova

DOLY z Vestenickej

DORA z Vestenickej