AKTUALIZÁCIE STRÁNKY

Platný Chovateľský poriadok SKCHJGDT je zverejnený v záložke CHOV - Chovateľský poriadok SKCHJGDT. 

 
15.2.2018
- zaradená ANDRA od Ondrisku
- zaradený CEDRO Alumínium, IBIS spod Kojšovskej hole
- aktualizácia vrhov 
 
28.1.2018
- zaradená MIJA z Kvaltínovej
- aktualizácia vrhov
 
23.1.2018
- pridaný návrh Chovateľského poriadku na hlasovanie na členskej schôdzi
 
22.1.2018
- pridaná pozvánka na výročnú členskú schôdzu
 
20.1.2018
- pridaná zápisnica zo zasadnutia výboru
 
16.1.2018
- zaradená ARIA Šangalov dvor
- vyradená CARMA Alumínium - export
- aktualizácia vrhov
- pridané fotky zo zasadnutia výboru
 
1.1.2018
- aktualizácia vrhov
- zaradená DONA z Mirotické Staré vsi
 

Psy a suky vyradené z chovu - 2017

BUCO od Capka - vek

CASH Petkov - neplodnosť

DAN z Gremhaja  - vek

EDI Zexov dvor - predaj

FIGO z Jandovej - úhyn

GAS Zexov dvor - strata

JUSKO Vapec  - úhyn

PÓLO spod Bankova - úhyn

URGO zo Skalickej - úhyn

VORD Alumínium - vek

 

AJSA Dobogov  - vek

AŠA z Hlbokej doliny - vek

ELZA spod Šluchty - vek

GABA z Kvaltínovej - vek

IDA Ševelov dvor  - vek

LUSY Berecinec - úhyn

CHARA z Málinskej doliny - úhyn

TINA od Fiľku - vek