Preskúšanie odvahy - prihlasovanie !

15.10.2015 20:17

Záujemcovia o preskúšanie odvahy sa môžu nahlasovať u výcvikára p. Kováča. V prípade dostatočného počtu psov sa uskutoční preskúšanie odvahy v diviačom oplôtku v Turej lúke dňa 31.10.2015 o 11 hod. Pes, ktorý nebude nahlásený, nebude na preskúšanie pripustený. 

Vyhľadávanie

Kontakt

Admin - Ing. Andrea Bielichová