Rok 2021

14.04.2021 21:48

Skúšky hlasitosti - prihlasovanie

Vzhľadom na to, že od budúceho týždňa sa uvoľňujú opatrenia COVID 19,  tak chceme v čo najrýchlejšom čase zorganizovať skúšky hlasitosti. Pošlite všetci, ktorí máte záujem o hlasitosť, prihlášku na mail peterkovac10101@gmail.com do 20.4.2021. Miesto a termín zatiaľ nie je...
01.04.2021 21:52

Zmena adresáta klubu

Adresát:Slovenský poľovnícky zväz, Klub chovateľov jagdterrierovMgr. Katarína MALIKOVÁMandľová 20900 42 Dunajská Lužná
27.03.2021 21:13

Usmernenie SKJ k vyhláške MPaRV SR č. 283/2020 Z.z.

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 283/2020 Z.z. zo 6. októbra 2020 Na stiahnutie TU   Usmernenie prezídia SKJ k vyhláške MPaRV SR č. 283/2020 Z.z. Na stiahnutie TU    
09.03.2021 22:52

Plán kynologických akcií na rok 2021

Termínový kalendár kynologických podujatí SKCHJGDT na rok 2021   17.04.2021   Skúšky hlasitosti Mostová 24.04.2021   Skúšky...
21.02.2021 13:33

Úhrada členského poplatku na rok 2021

Členovia klubu, ktorí nemajú uhradený poplatok na rok 2021, môžu tento poplatok uhradiť do konca mesiaca. Vzhľadom na núdzový stav je možné poplatok uhradiť bez zapísaného. Stanovy: čl.4 bod 3 Za členstvo v klube sa vyberá ročný poplatok, ktorého výšku odsúhlasuje členská schôdza.a) ...