Na stiahnutie

 
Poplatkok za odporúčanie na párenie je 4€, párenie psom 7 € a každé nadpočetné šteňa 35 €. 
 
Majiteľ chovnej sučky môže požiadať o Odporúčanie na párenie min. mesiac pred plánovaným háraním sučky. Vyplnenú žiadosť posielajte poradcovi chovu Mgr. Dušanovi Palíkovi poštou alebo e-mailom (nie telefonicky alebo formou sms!). 

Majiteľ chovnej suky je povinný spolu so žiadosťou o vydanie Odporúčania na párenie zaslať aj doklad o zaplatení poplatku za vydanie Odporúčania na párenie a to člen SKCHJGDT vo výške 4 €, nečlen SKCHJGDT vo výške 8 €.

Majiteľ chovného psa je povinný zaslať doklad o hlásení krytia. 
 
 
Vyplnenú prihlášku zasielajte poradcovi chovu Mgr. Dušanovi Palíkovi. 

Pozn. Tetovanie šteniec je dobrovoľné, avšak čipovanie psov poľovných plemien je naďalej povinné. 

 

O narodení šteniec je chovateľ povinný do 10 dní písomne informovať poradcu chovu a držiteľa chovného psa. Zápis šteniec v plemennej knihe SPZ sa robí na základe prihlášky narodených šteniec (vrhu). Narodené štence sa musia prihlásiť na zápis všetky naraz. Dodatočné hlásenie ďalších šteniec z vrhu nie je prípustné.

 
 
 
 
Komentár k štandardu FCI č.103 d nemecký jagdteriér - tento komentár bol prijatý na valnom zhromaždení klubu nemeckých jagdteriérov dňa 19.3.2011 vo Fulde a vstúpil do platnosti od 1.4.2011.