Rasový štandard

26.05.2015 / DE

FCI-Standard Nr. 103

Nemecký poľovný teriér / Jagdteriér

Pôvod:

Nemecko

Dátum vydania platného štandardu:

19.03.2015

Využitie:

Lovecký pes s univerzálnymi schopnosťami,
obzvlášť pre norovanie a ako sliedič.

Klasifikácia:

Skupina 3: Teriéry
Sekcia 1:  vysokonohé teriéry s pracovnou skúškou

Stručný historický popis:                          

Po prvej svetovej vojne sa niekoľko aktívnych poľovníkov oddelilo od najpočetnejšieho Foxteriér Clubu s cieľom vybudovať chov plemena výhradne na poľovnícke účely. Medzi nimi boli skúsení poľovnícki kynológovia Rudolf Frieß, Walter Zangenberg a Carl-Erich Grünewald, ktorí sa  rozhodli vyšľachtiť čierno-červeného poľovníckeho psa pre prácu pod zemou.

V ich úsilí im napomohla náhoda. Riaditeľ ZOO Lutz Heck/Hagenbeck podaroval Walterovi Zangenbergovi štyri čierno-červené teriéry, ktoré mali pochádzať z čistého chovu foxteriérov. S týmito psami bol založený chov nemeckého poľovného teriéra. V tom čase sa ku zakladateľom tohto plemena pripojil Dr. Herbert Lackner.
Po dlhoročnom intenzívnom chovateľskom úsilí sa im spoločne podarilo úspešným krížením staroanglického drsnosrstého pôvodného teriéra a waleského teriéra definovať súhrn znakov tohto plemena.  Veľký dôraz sa kládol na to, aby vyšľachtené plemeno bol všestranne talentovaný, odolný pes, verný stope aj vo vode s výrazným poľovníckym inštinktom a najlepšími pracovnými schopnosťami.  V roku 1926 bol založený Klub nemeckého poľovného teriéra (der Deutsche Jagdterrier-Club e. V. ).
Chovatelia nemeckého poľovného teriéra stále najviac oceňujú poľovné využitie, odolnosť, statočnosť a rozhodnosť tohto poľovného psa.

Celkový vzhľad:

Malý, prevažne čierno-červený, pevný, poľovnícky využiteľný pes s dobrými proporciami.

Dôležité miery:

Pomer obvodu hrudníka/                                                   k výške v kohútiku:

Pomer obvodu hrudníka je o 10 až 12 cm väčší ako výška v kohútiku

 

Dĺžka trupu/ k výške v kohútiku:

Telo je nepatrne dlhšie ako výška v kohútiku.

Hĺbka hrudníka / k výške v kohútiku:

55 - 60 % výšky v kohútiku.

Povaha/ Charakter:

Smelý a tvrdý, pracovitý a vytrvalý, vitálny a temperamentný, spoľahlivý, ovládateľný, nie je ani plachý ani agresívny.  

 

Hlava:

Temeno:

Temeno ploché a medzi ušami široké. Medzi očami sa zužuje.

Lebka:

Podlhovastá, mierne klinového tvaru, nie špicatá, papuľa trocha kratšia ako lebka od výbežku medzitemennej kosti po odsadenie čela.

Stop (odsadenie čela):

Nevýrazný.

Tvárová časť

Ňucháč: nemá byť príliš úzky ani malý, nemá byť rozdelený. Je čierny, ak je srsť hnedá potom je aj ňucháč hnedý.

Papuľa: silná, výrazné lícne kosti, hlboká spodná čeľusť s výraznou bradou.

Pysky: napnuté a dobre pigmentované.

Čeľuste / zuby: veľké zuby, silné čeľuste s perfektným, pravidelným a úplným nožnicovým zhryzom, horná rada rezákov bez medzery dosahuje pred spodnú a zuby sú kolmé na čeľusť. Má mať 42 zubov podľa zubnej normy.

Oči: tmavé, malé, oválne, hlboko a bezpečne uložené. Rozhodný pohľad.

Uši: mierne priliehavé zlomené uši, vysoko nasadené, tvaru V, nemajú byť vyslovene malé.

Krk: silný, nie príliš dlhý, trochu podsadený so silnejším prechodom do pliec.

Telo:

Horná línia: rovná.

Kohútik: výrazný.

Chrbát: silný, rovný, nie príliš krátky, bedrá svalnaté.

Kríže: svalnaté, rovné.

Hrudník: hlboký, nie príliš široký, dobre klenuté rebrá, dlhá hrudná kosť, rebrá dosahujú ďaleko dozadu.

Dolná línia a brucho: prebieha v elegantnom oblúku smerom dozadu, krátke pevné slabiny, ľahko vtiahnuté brucho.

Chvost: dobre osadený na dlhých krížoch, skrátený asi o 1/3, je nesený skôr plocho ako výrazne dohora, nemá sa preklápať nad chrbát. (V zemiach, kde je kupírovanie zakázané sa chvost ponecháva v prirodzenej dĺžke. Má byť nesený vodorovne alebo mierne zahnutý ako šabľa.)

Končatiny:  končatiny rovné, a paralelné, pri pohľade zboku stoja dobre pod telom. Vzdialenosť od zeme po lakte je približne rovnaká ako od lakťov po kohútik.

Predok:

Všeobecne: končatiny rovné, a paralelné, pri pohľade zboku stoja dobre pod telom. Vzdialenosť od zeme po lakte je približne rovnaká ako od lakťov po kohútik.

Plecia: šikmo a dozadu položené, svalnaté lopatky. Dobré zauhlenie lopatky a ramena.

Predlaktie: pokiaľ možno dlhé, s výrazným a suchým svalstvom.

Lakte: priliehajú k telu, nemajú byť vtočené ani vytočené. Dobré zauhlenie ramena a predlaktia.

Predlaktie: suché, zvislo postavené, silné kosti.

Zápästný kĺb: silný.

Nadprstia: mierne smerujú dopredu. Kosti skôr silné ako jemné.

Predné labky: často sú širšie ako zadné, prsty tesne pri sebe, tučné, hrubé, odolné a dobre pigmentované vankúšiky. Pohybujú sa paralelne, v postoji ani pohybe nemajú byť vtočené ani vytočené.

 

Zadné končatiny:

Všeobecne: pri pohľade zozadu sú rovné a paralelné. Dobré zauhlenie predkolenia a stehna, ako aj  predkolenia a podpätia. Silné kosti.

Stehná: dlhé, široké a svalnaté.

Kolená: silné, uhol stehna a predkolenia výrazný.

Predkolenie: dlhé, svalnaté a šľachovité.

Päty: nízko umiestnené a silné.

Podpätie: Krátke, zvislo postavené.

Zadné labky: oválne, prsty tesne pri sebe, vankúšiky tučné, hrubé, odolné a dobre pigmentované. Pohybujú sa paralelne, v postoji ani pohybe nemajú byť vtočené, ani vytočené.

Pohyb: priestranný, pes dobre vykračuje a má výdatný záber, plynulý, vpredu aj vzadu paralelný pohyb. Nemá byť strnulý.

Koža: hrubá, napnutá, netvorí vrásky.

Srsť: jednoduchá, hustá, tvrdá alebo nie príliš krátka, hladká srsť.

Farba: čierna, tmavohnedá alebo čiernosivo melírovaná s červenožltými dobre ohraničenými čistými znakmi na obočí, papuli a hrudi, končatinách a pri konečníku. Svetlá aj tmavá maska je rovnako povolená. Malé biele znaky na hrudi a labkách sa tolerujú.

Veľkosť a hmotnosť:

Kohútiková výška:  pre psy aj sučky od 33cm do 40 cm.

Hmotnosť:  

psy: zodpovedajúc mieram, nie malá ani veľká                                                                                         

sučky: zodpovedajúc mieram, nie malá ani veľká                                                                                         

Chyby: každá odchýlka od uvedeného sa má posudzovať ako chyba, ktorej hodnotenie priamo závisí od stupňa odchýlky, pričom sa berie ohľad na zdravie psa a jeho schopnosti vykonávať požadovanú prácu typickú pre toto plemeno.

Hrubé chyby:

·        úzka lebka, úzka až špicatá papuľa,

·        ustupujúca brada,  úzka čeľusť, slabý chrup,

·        každá nepravidelnosť zubov v hornej a dolnej rade

·        svetlé, príliš veľké a vystupujúce oči.

·        stojace alebo lietajúce uši, príliš malé, príliš nízko usadené alebo príliš tažké              uši,

·        strmý predok.

·        mäkký, kaprí, príliš krátky chrbát.

·        krátka hrudná kosť

·        príliš úzka alebo príliš široká hruď.

·        strmé zadné končatiny, prestavaný.
výrazne vtočené alebo vytočené lakte, úzky alebo široký postoj, kravský postoj, súdkovité nohy, alebo do 'o' v postoji alebo pohybe.

·        chodúľovitý alebo skackavý pohyb.

·        otvorené prsty, mačacie labky, zajačie labky,

·        preklopený chvost, chvost príliš nízko nasadený, ovisnutý.

·        krátka, vlnovitá, otvorená alebo riedka srsť, neosrstené brucho a neosrstené            vnútorné strany stehien

Vylučujúce chyby:

·         slabá povaha, agresívni alebo príliš plachí psi,

·         Psi so značnými psychickými abnormalitami alebo poruchami                         správania,

·         atypickí psi

·         predhryz a podhryz, skrížený, kliešťový zhryz, kulisový zhryz, palisádový                 zhryz, čiastočne kliešťový zhryz,                                       

·         naprieč postavené zuby v hornej alebo dolnej čeľusti,                                    chýbajúce zuby okrem M3,

·         Pigmentové chyby,

·         Ektropium, entropium, rôznofarebné oči, modré alebo škvrnité oči,

·         Chybné farby

·         Veľkosť pod alebo nad mieru.

 

 

Pozn.:

  • Psi musia vykazovať dva očividne normálne vyvinuté semenníky nachádzajúce sa v miešku.
  • Do chovu majú byť pripustení výhradne len funkční a klinicky zdraví,  a psi tipickí plemenu.

 

 

Posledné zmeny sú vyznačené hrubým písmom.