Členstvo v klube

 
Vyplnenú prihlášku zasielajte matrikárke klubu Vande Cmarkovej. 
Zápisné za členstvo v klube je 3 € a členské za kalendárny rok je 15 € (zvýšenie členského poplatku na 15 € platí od r. 2020). Členské za nasledujúci kalendárny rok je potrebné uhradiť vždy do 31.12 predchádzajúceho roka. 

 

Prihláška - na stiahnutie 
 
Číslo účtu: 0340843557
Kód banky: 0900
IBAN: SK 0509000000000340843557
SWIFT kód: GIBASKBX
Adresa banky: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
 
Adresát : 

Slovenský poľovnícky zväz, Klub chovateľov jagdterrierov

Mgr. Katarína MALIKOVÁ

Mandľová 20

900 42 Dunajská Lužná 

 

 

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Admin - Ing. Andrea Bielichová