Archív článkov

10.02.2020 19:26

Zápisnica zo zasadnutia členskej schôdze, 8.2.2020 Lučenec

Slovenský klub chovateľov jagdteriérov ČLENSKÁ SCHODZA 8.2.2020 - Lučenec   Začiatok 9.00 h. hotel Clavis Lučenec Prítomní: 54 členov klubu – členská schôdza je uznášaniaschopná Úvod: Privítanie predsedom MVDr. Maroš Antalík Voľba: Návrhová komisia: Predseda Mgr. Katarína ...
30.01.2020 21:37

Zápisnica zo zasadnutia výboru - opravená, 11.1.2020 Žiar nad Hronom

Z á p i s n i c a zo zasadnutia výboru KCHJGDT, konaného dňa 11. 01. 2020 v Žiari nad Hronom     Prítomní podľa prezenčnej listiny.   Program rokovania: Otvorenie Správa o činnosti Správa o finančnom hospodárení Správa poradcu chovu Správa...
21.01.2020 21:55

Pozvánka na členskú schôdzu, 8.2.2020 Lučenec

Pozvánka   Výbor klubu chovateľov Jagdterriérov svojich členov srdečne pozýva na členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa  8.2.2020 / sobota / o 9:00 hod. v priestoroch Hotela Clavis, ul. Jókaiho 124/22, Lučenec. www.hotelclavis.sk Účasť poprosíme potvrdiť na mail...
21.01.2020 21:45

Zápisnica zo zasadnutia výboru, 11.1.2020 Žiar nad Hronom

Z á p i s n i c a zo zasadnutia výboru KCHJGDT, konaného dňa 11. 01. 2020 v Žiari nad Hronom     Prítomní podľa prezenčnej listiny.   Program rokovania: Otvorenie Správa o činnosti Správa o finančnom hospodárení Správa poradcu chovu Správa...
19.12.2019 22:20

MDSJGDT Veľký Krtíš, 9.-10.11.2019 - výsledky

  Výsledky - na stiahnutie
19.12.2019 22:15

Preskúšanie odvahy Moravský Svätý Ján, 30.11.2019 - výsledky

  Ševela Karol                       Pussy Ševelov dvor                          0  Ondriska Drahomír              Yack vom...
15.12.2019 16:29

Preskúšanie odvahy Cemjata, 30.11.2019 - výsledky

Rozhodcovia: Ing. Ján Žofčák,  Peter Cmúr   P.č.  Meno  psa                                  ...
27.11.2019 22:07

Zvýšenie členského poplatku od roku 2020

Zápisné za členstvo v klube je 3 € a členské za kalendárny rok je 15 € (zvýšenie členského poplatku na 15 € platí od r. 2020). Členské za nasledujúci kalendárny rok je potrebné uhradiť vždy do 31.12 predchádzajúceho roka.    Vanda Cmarková - matrikárka
25.11.2019 20:10

Pozvánka na kynologickú prednášku

Dovoľujeme si pozvať vedenie Vášho klubu ako aj členov Vášho klubu na zaujímavú prednášku zameranú k téme DNA profilu u psov, overovanie paternity, maternity a pod. Po prednáške bude možné klásť prednášajúcemu otázky. Prednášať bude odborník z diagnostického laboratória Slovgen.   Prednáška sa...
15.11.2019 22:05

Preskúšanie odvahy, Cemjata 30.11.2019 - prihlasovanie

30.11.2019 v sobotu sa uskutoční preskúšanie odvahy  v oplôtku Cemjata /okr. Prešov/. Zraz pri oplôtku Cemjata o 9:00 hod.  Prihlásiť sa a informácie u Peter Cmúr - 0908 990 646, peter.cmurst@gmail.com.     

Vyhľadávanie

Kontakt

Admin - Ing. Andrea Bielichová