Archív článkov

01.06.2020 20:49

Zápisnica zo zasadnutia výboru, 27.5.2020 Žiar nad Hronom

Zápisnica zo zasadnutia členov výboru SKCHJGDT konaného dňa 27. 05. 2020 v Žiari nad Hronom     Prítomní:                    MVDr. Antalík Maroš Mgr. Palík Dušan Šlesár František Fronc Zdeno Kováč Peter Kosorínsky...
31.05.2020 08:43

Preskúšanie odvahy Potoky, 6.6.2020 - prihlasovanie

Dňa 6.6.2020 sa uskutoční preskúšanie odvahy Potoky.  Miesto - Potoky 48, okr. Stropkov (môžete kontaktovať p. Vavreka) Zraz - o 8.00 hod Prihlášky poslať - Peter Kováč, 0905 416 545, peterkovac10101@gmail.com Vodiči, ktorí nebudú prihlásení, nebudú na skúšku pripustení. Skúša sa podľa...
03.04.2020 13:09

Oznam predsedu klubu - pozastavenie klubových akcií

Vážení členovia,  vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti so šírením vírusového ochorenia  sa pozastavuje konanie klubových akcií do odvolania. Za pochopenie ďakujeme.   MVDr. Maroš Antalík Predseda SKCHJGDT  
03.04.2020 13:06

Usmernenie pre chovateľov - Prezídium SKJ

Vážení chovatelia! Náš život sa v ostatných týždňoch neočakávane zmenil a stretávame sa s problémom, s ktorým sa ani najstarší naši obyvatelia ešte nestretli.  Vláda prijíma každý deň opatrenia, ktoré menia náš zabehnutý rytmus života. Mimoriadne opatrenia výrazne obmedzujú...
17.03.2020 18:32

Oznam predsedu klubu

Vážení členovia,  vzhľadom na aktuálnu situáciu, na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2405/84443 a usmernení Slovenskej poľovníckej komory a Slovenského Poľovníckeho Zväzu, klub ruší konanie preskúšania odvahy v diviačom oplôtku, ktoré sa malo...
14.03.2020 10:34

Preskúšanie odvahy, Potoky 28.3.2020 - prihlasovanie

Dňa 28.3.2020 sa uskutoční preskúšanie odvahy. Miesto:  Potoky 48,  okr.Stropkov Čas : 9:00 Prihlášky pošlite : Peter Kováč, 0905416545, peterkovac10101@gmail.com    
03.03.2020 22:49

Preskúšanie odvahy, Hliník nad Hronom 1.3.2020 - výsledky

    Meno psa Vodič Známka 1. BREDLEY Divokej Bill Peter Filip odstúpil 2. JACK Alumínium Gabriel Fronc 4 3. TRIA...
10.02.2020 19:26

Zápisnica zo zasadnutia členskej schôdze, 8.2.2020 Lučenec

Slovenský klub chovateľov jagdteriérov ČLENSKÁ SCHODZA 8.2.2020 - Lučenec   Začiatok 9.00 h. hotel Clavis Lučenec Prítomní: 54 členov klubu – členská schôdza je uznášaniaschopná Úvod: Privítanie predsedom MVDr. Maroš Antalík Voľba: Návrhová komisia: Predseda Mgr. Katarína ...
30.01.2020 21:37

Zápisnica zo zasadnutia výboru - opravená, 11.1.2020 Žiar nad Hronom

Z á p i s n i c a zo zasadnutia výboru KCHJGDT, konaného dňa 11. 01. 2020 v Žiari nad Hronom     Prítomní podľa prezenčnej listiny.   Program rokovania: Otvorenie Správa o činnosti Správa o finančnom hospodárení Správa poradcu chovu Správa...
21.01.2020 21:55

Pozvánka na členskú schôdzu, 8.2.2020 Lučenec

Pozvánka   Výbor klubu chovateľov Jagdterriérov svojich členov srdečne pozýva na členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa  8.2.2020 / sobota / o 9:00 hod. v priestoroch Hotela Clavis, ul. Jókaiho 124/22, Lučenec. www.hotelclavis.sk Účasť poprosíme potvrdiť na mail...

Vyhľadávanie

Kontakt

Admin - Ing. Andrea Bielichová