Archív článkov

03.05.2022 22:36

Správa hlavného rozhodcu - Skúšky hlasitosti Mostová, 24.4.2022

Správa hlavného rozhodcu zo skúšok hlasitosti 24.4.2022 Mostová Vážený priatelia Dovoľte aby som Vás informoval o SH. Na skúšky bolo prihlásených 40 jedincov z ktorých štyria jedinci sa nedostavili na skúšky. Skúšky zahájil predseda klubu MVDr Maroš Antalík, ktorý privítal...
28.04.2022 15:21

Zápisnica z výboru zo dňa 24.04.2022

Výborová schôdza SKCHJGDT Dňa 24.4.2022   Program VS 1. Zahájenie 2. Prezentácia 3. Organizácia kynologických podujatí v r.2022 4. Organizačné pokyny predsedu 5. Diskusia 6. Záver   1. Zahájenie Predseda klubu MVDr. Maroš Antalík privítal členov výboru.   2. Prezentácia Podľa...
01.03.2022 20:15

Odvaha Nitrianska Blatnica, výsledky

Odvaha, Nitrianska Blatnica 17.10.2021 Výsledky na stiahnutie TU   Odvaha, Nitrianska Blatnica 24.10.2021 Výsledky na stiahnutie TU   Odvaha, Nitrianska Blatnica 13.02.2022 Výsledky na stiahnutie TU     Peter Kováč
13.02.2022 12:14

Zápisnica zo zasadnutia výboru - Veľká Ves, 16.01.2022

Z á p i s n i c a zo zasadnutia výboru KCHJGDT konaného dňa 16.01.2022 vo Veľkej Vsi   Prítomní podľa prezenčnej listiny.   Program rokovania: Otvorenie Plán kynologických akcií na rok 20221 Rôzne Záver   Začiatok schôdze 8.30...
02.02.2022 21:20

Výročná členská schôdza Lučenec, 5.3.2022 - pozvánka

27.01.2022 07:23

Odvaha Nitrianska Blatnica, 13.2.2022 - prihlasovanie

Dňa 13.2.2022 v nedeľu sa uskutoční skúška odvahy na diviaka v Nitrianskej Blatnici.  Zraz o 08:00 hod pri kultúrnom dome v Nitrianskej Blatnici.  Prihláste sa: Peter Kováč, tel. 0905 416 545, peterkovac10101@gmail.com. Pošlite mailom alebo SMS meno vodiča a meno psa.  Ak má...
22.09.2021 20:34

Odvaha Nitrianska Blatnica, 17.10.2021 - prihlasovanie

17.10.2021 v nedeľu sa uskutoční skúška odvahy na diviaka v oplôtku v Nitrianskej Blatnici. Zraz o 8:00 pri kultúrnom dome v Nitrianskej Blatnici. Prihlásiť sa: Peter Kováč, tel 0905416545, peterkovac10101@gmail.com. Pošlite mailom alebo SMS meno vodiča a meno...
15.09.2021 23:24

Klubová výstava Sielnica, 7.8.2021 - výsledky

Hodnotenie KV Sielnica 07. augusta 2021   PSY Trieda mladých Predvedených jedenásť mladých psov s hodnotením: 10 x výborná, 1 x odstúpil. Víťaz triedy CEZAR German Gold s titulom V1, CAJC, majiteľ Miroslav Piterka, V2 bol hodnotený ÁRON Mlynová s majiteľom Borisom...
15.09.2021 23:14

LSMP Veľká Ves, 29.8.2021 - výsledky

Výsledková listina - Klubové LSMP Jagdterriérov a Jazvečíkov, Veľká Ves 29.08.2021   1.miesto JOP od Ipeľského brodu, JHR, SPKP 14668, vodič Milan Folťan, I.cena 204 bodov, CACT  2.miesto UNCLE DU-PA Zexov dvor, JHR/TRP, SPKP 6825, vodič Ing. Vladimír Rajnoha, I.cena 204 bodov,...
15.09.2021 23:02

MGC Bohátka, 14.-15.8.2021 - výsledky

V dňoch 14.-15.08.2021 sa v Bojniciach na Bohátke konal 13. ročník Memoriálu Gustáva Cmarka, ktorý posudzoval rozhodcovský zbor v zložení: HR: Dušan Palík, R: Peter Kováč a Pavol Friedek z Českej republiky. Akcia bola pripravená, ako zvyčajne na tomto mieste, na vysokej...

Vyhľadávanie

Kontakt

Admin - Ing. Andrea Bielichová