Zápisnica zo zasadnutia výboru, Ludanice 21.6.2014

17.07.2014 13:44

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia výboru KCHJGDT, konaného dňa 21.06.2014 v Ludaniciach

 

 

Zúčastnení:

MVDr. D. Antalík - predseda

F. Šlesár - podpredseda

Z. Fronc - tajomník

D. Palík – ekonóm

Mgr. E. Vrabec – poradca chovu

P. Kováč - výcvikár

J. Vajs - matrikár

P. Cmarko – člen DR

 

 

Výbor rozhodol :

Každý zaradený jedinec do chovu od r. 2014 musí byť preskúšaný z odvahy v oplôtku na diviačiu zver pred členmi výboru KCHJGDT. Keď sa nazbiera dostatočný počet psov so záujmom o toto preskúšanie, určí sa miesto a termín konania. Prihlášky je potrebné zasielať výcvikárovi P. Kováčovi.

 

Výnimka z odvahy sa vzťahuje na jedince, ktoré majú absolvované JS najhoršie v II. cene a na jedince, ktoré majú absolvované VS v akejkoľvek cene.

 

                                                                                                                   Zdeno Fronc - tajomník

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Admin - Ing. Andrea Bielichová