Správa hlavného rozhodcu - Skúšky hlasitosti Mostová, 24.4.2022

03.05.2022 22:36

Správa hlavného rozhodcu

zo skúšok hlasitosti 24.4.2022 Mostová

Vážený priatelia

Dovoľte aby som Vás informoval o SH. Na skúšky bolo prihlásených 40 jedincov z ktorých štyria jedinci sa nedostavili na skúšky. Skúšky zahájil predseda klubu MVDr Maroš Antalík, ktorý privítal účastníkov.

Hlavný rozhodca predstavil rozhodcovský zbor a rozdelenie rozhodcov pre posudzovanie (viď tabuľka). Bola vykonaná kontrola chrupu u jedincov , ktoré ešte neboli posúdené na výstave. Výsledky zaznamenával poradca chovu.

Po vykonaní kontroly zubov sme išli do revíru na samotné skúšky. Zajacov bolo menej ako v minulosti, ale mohli sme odskúšať každého jedinca na čerstvej zajačej stope. Výsledky sú uverejnené v tabuľke . Na skúškach neobstáli štyria jedinci, ktorým možno chýbal výcvik na zajačej stope. Domáci usporiadatelia spravili v úspech skúšok čo vedeli, takisto bolo zabezpečené aj občerstvenie v priestoroch PZ – Mostová. Za všetko im ďakujem v mene SKCHJGDT.

 

 

                                                                                   ...................................................

S pozdravom                                                                         Hlavný rozhodca na SH

                                                                                                 Varga Zoltán

 

Na stiahnutie - výsledky SH

Vyhľadávanie

Kontakt

Admin - Ing. Andrea Bielichová