Preskúšanie odvahy

04.04.2016 20:49

Záujemcovia o preskúšanie odvahy v diviačom oplôtku sa môžu nahlasovať u výcvikára p. Kováča. Preskúšanie sa plánuje v priebehu apríla podľa počtu prihlásených psov. Jedince, ktoré nebudú prihlásené, nebudú na preskúšanie pripustené. 

Vyhľadávanie

Kontakt

Admin - Ing. Andrea Bielichová