Preskúšanie odvahy - prihlasovanie

26.09.2016 11:58

Záujemcovia o preskúšanie odvahy v diviačom oplôtku sa môžu prihlasovať u výcvikára p. Kováča - kovac.peto@azet.sk

Plánované termíny preskúšania odvahy: 

2.10.2016 o 9.00 hod - Zvolen 

5.11.2016 o 9.00 hod - Turá Lúka

Vyhľadávanie

Kontakt

Admin - Ing. Andrea Bielichová