Organizácia chovných zvodov v roku 2014

05.03.2014 22:58

K 31.12.2013 poradca chovu Mgr. Emil Vrabec eviduje 37 chovných psov a 99 chovných súk. Kedže nie všetci sa zúčastňujú v chove a chovný zvod nebol usporiadaný viac ako 10 rokov, je značný neprehľad v chovnom materiáli. Mnoho majiteľov chovných jedincov si nepokladá za potrebné stratu, príp. uhynutie nahlásiť poradcovi, a tak je to jeden z dôvodov na usporiadanie tzv. inventarizácie chovného materiálu.

Za druhé je to povinnosť preveriť chovný materiál na dedičnú luxáciu očnej šošovky. Táto sa vykoná buď z výteru ústnej dutiny prípadne z odovzdanej krvi v autorizovanom laboratóriu Laboklin. Preverenie na PLL sa prevedie u všetkých chovných psov a súk zaradených do chovu do 31.12.2013 s príspevkom klubu vo výške 10 €. Psy a sučky, ktoré sa budú zaraďovať do chovu v roku 2014 budú tejto povinnosti podliehať automaticky bez príspevku klubu. 

 

Chovné zvody sa prevedú pri hlasitosti v Mostovej a v Bajanoch. Náhradný chovný zvod sa uskutoční pri klubovej výstave v Sielnici. Psy a suky, ktoré sa nezúčastnia ani na jednom z uvedených chovných zvodov, budú z chovu vyradené. Za predvedenie chovného zvodu budú zodpovední poradcovia chovu, ale aj celý výbor klubu.

 

Na chovných zvodoch sa teda urobí inventarizácia chovného materiálu, zaktualizujú sa údaje o chovných jedincoch, príp. sa urobí nová fotka, skontroluje sa chrup, odoberie sa krv na vyšetrenie PLL.

 

Informácie z Laboklinu

Cena za vyšetrenie PLL v prípade, že s každou vzorkou bude doručené potvrdenie o členstve  v klube je 42,54 € bez DPH, teda 51,05 € s DPH. V prípade hromadného odberu stačí aj zoznam členov klubu za konkrétny termín odberu, potvrdený matrikárom klubu.

Majiteľ chovného jedinca uhradí na chovnom zvode ekonómovi klubu 41,05 € a zvyšok ceny, teda 10 € doplatí klub.

 

Keďže bude faktúra vystavená na klub, na ľavej strane každej žiadanky bude uvedený klub s účtovnými údajmi a emailová adresa poradcu chovu Mgr. Emila Vrabca pre zaslanie výsledkov vyšetrenia. Na pravej strane žiadanky budú kontaktné údaje majiteľa chovného jedinca s emailovou adresou na ktorú bude zaslaná kópia výsledku vyšetrenia. V prípade, že má majiteľ viacero chovných jedincov môžu sa na jednu žiadanku uviesť tri chovné jedince.

 

Výsledok vyšetrenia, ktorý bude poslaný na emailovú adresu poradcu chovu bude obsahovať interpretáciu – vysvetlenie výsledku (N/N, N/PLL, PLL/PLL). Tento výsledok je zahrnutý v cene vyšetrenia.

 

Originálny certifikát, teda výsledok na kriedovom papieri s vodotlačou Laboklinu s ochrannou známkou s hlavičkou a pečiatkou vyšetrujúceho laboratória, uvedenými údajmi vyšetrovaného jedinca  a údajmi majiteľa je spoplatnený – 4,83 € s DPH (po chovateľskej zľave). Tento certifikát je v anglickom jazyku a v prípade, ak ho majiteľ chovného jedinca vyžaduje je potrebné, aby veterinár overil identitu zvieraťa na základe čipu alebo tetovania a svoj súhlas potvrdil pečiatkou a podpisom na žiadanke o vyšetrenie.

 

Fakturácia bude prebiehať formou súhrnnej faktúry, vždy v polovici alebo na konci mesiaca za všetky vykonané vyšetrenia (za dátum dodania služby sa počíta dátum doručenia výsledku).  V prípade neúspešného vyšetrenia sa výsledok neúčtuje a opakuje sa z novej doručenej vzorky EDTA krvi.

 

Odberový materiál a žiadanky na vyšetrenia v počte 150 kusov boli zaslané na adresu poradcu chovu Mgr. Emila Vrabca a prinesú sa na chovné zvody. Táto zásielka bola zdarma.

 

Zoznam chovných jedincov zaradených do chovu do 31.12.2013, ktoré majú povinnosť zúčastniť sa chovného zvodu:

 

Chovný pes
Majiteľ
Poznámka
 
Internet
 

ARES z Jagerlandu

Straka Jaroslav

 

Áno

ARGO spod Ščalby

Fajth Miroslav

 

Áno

ARO spod Kamiany

Labanc Štefan

 

Nie !

ART II Alumínium

Fronc Zdeno

PLL - N/N

Áno

AUTOR

Pacalaj Maroš

PLL - N/N

Áno

BARBAR von Leibitz Obergasse

Maliková Katarína

 

Áno

BOJAR Ladisza

Szalai Ladislav

 

Nie !

BRIX Ferligov

Nadzam Vladimír

 

Áno

BUCO od Capka

Gavlák František

 

Áno

CANIS od Veliké rěky

Fronc Gabriel

PLL - N/PLL

Áno

CASH Petkov

Kovaľ Juraj

 

Áno

CÉZAR pod Bažantnicou

Jakubík Mikuláš

 

Áno

DAN z Gremhaja

Šukola Zoltán

 

Áno

DON-JOVAN

Danko Pavel

PLL - N/N

Áno

EDI Zexov dvor

Hotová Ivana

 

Áno

EMIR z Malej Bane

Hrdlička Anton

 

Nie !

ENDO z Kvaltínovej

Hárnoš Stanislav

 

Nie !

EREK z Marbenu

Ing. Strieženec Richard

 

Áno

GAS Zexov dvor

Nemčík Jozef

 

Áno

GASKO Komjatické jazero

Mičura Miroslav

Úhyn 1/2014

-

Hurikán Slovakia SAFÍR

Ing. Mihalovič Marián

 

Áno

CHOP Garaon

Kovalčík Jaroslav

 

Áno

IBAR Komjatické jazero

Hurtuk Anton

 

Áno

JORK Deberča

Havran Ján

 

Áno

KAZAN Komjatické jazero

Mgr. Vrabec Emil

PLL - N/PLL

Áno

LUJS zo Skalickej Semanský Jaromír   Áno

LORD Jasenovské vodopády

Ing. Žofčák Ján

 

Áno

MAX z Triblaviny

Pecha Ivan

 

Áno

ONYX spod Bankova

Bačík Ján

 

Áno

PAKO od Progara

Harnoš Stanislav

PLL - N/N

Áno

PRINC od Progara

Danko Pavel

 

Áno

PRINC spod Bankova

Hotová Ivana

 

Áno

ŠAŠO Tupá hora

Seriš Pavol

 

Áno

VORD Alumínium

Hurtuk Anton

 

Áno

Závoztető AXEL

Bc. Vrabcová Andrea +

 Mgr. Vrabec Emil

PLL - N/PLL

Áno

ZIP Alumínium

KovaľJuraj

 

Áno

ZIR Alumínium

Mičinec Ivan

 

Áno

Chovná suka
Majiteľ
Poznámka
 
Internet
 

ADA z Laboreckej

Mešťan Maroš

 

Áno

AIRIN spod Molpíra

Rábara Martin

 

Áno

AJDA Alumínium

Fronc Zdeno

PLL - N/PLL

Áno

AJKA Gerlachovský dvor

Mochnacký Mikuláš

 

Áno

AJSA Dobogov

Širochman Róbert

 

Áno

ALBA z Laboreckej

Ihnát Róbert

 

Nie !

ALICA Bralce

Ing. Kicko Ľudovít

 

Áno

ANDA od Čuchrana

Hurtuk Slavomír

 

Áno

ASTA z Draveckého dvora

Tomko Tomáš

 

Nie !

ASTRA z Dankovho dvora

Klíma Jozef

 

Áno

AŠA od Fiľku

MVDr. Antalík Dušan

 

Áno

AŠA z Hlbokej doliny

Bachratá Dominika

 

Áno

AXA od Fiľku

Palík Dušan

 

Áno

AXA Petkov

Kováč Peter

 

Áno

AXA z Hlbokej doliny

Mičura Miroslav

 

Áno

BAŠA z Laboreckej

Mešťan Maroš

 

Áno

BAXA z Prosného

Ing. Telepun Jozef

 

Áno

BELA Pod Bažantnicou

Mgr. Baláž Peter

 

Áno

BENA od Capka

Hadida František

 

Áno

BESI spod Ščalby

Grega Ľubomír

 

Áno

BESSY Pohranická perla

Jakubík Oto

 

Áno

BONA de Mandraka

Macho Štefan ml.

 

Nie !

BONA spod Kamiany

Mochnacký Mikuláš

 

Áno

BONA z Laboreckej

Ing. Žofčák Ján

 

Áno

BORA zo Zacharovho dvora

Zachara Miroslav

 

Áno

BRITA Petkov

Ment Ladislav

 

Áno

CARA spod Mištrovca

Remeta Ján

 

Áno

CASSI Petkov

Hurtuk Slavomír

Export 1/2014

Áno

CESY Sulinská skala

Ing. Salaj Ladislav

Chýba foto

Áno

CILKA Čabalov dvor

Ing. Žofčák Ján

 

Áno

CLEA spod Molpíra

Rábara Martin

 

Áno

CONNIE spod Molpíra

Vittek Michal

 

Áno

CORA Hybrálecký lovec

Grega Ľubomír

 

Áno

DAJA Gerlachovský dvor

Bubniak Jaroslav

 

Áno

DAJA z Gremhaja

Klonga Vladimír

 

Áno

DIA Gerlachovský dvor

Benčík Peter

 

Áno

DIA z Gremhaja

Ilošvaj Juraj

 

Áno

DINA spod Kamiany

MVDr. Papuga Štefan

 

Áno

DITA zo Zacharovho dvora

Fabian Eduard

 

Áno

DONA von Leibitz Obergasse

Siksa Samuel

 

Áno

DONA z Bystričianskej doliny

MUDr. Gunč Ján

 

Nie !

DUPA Zexov dvor

Hulec Jozef

 

Nie !

ELZA Natin dvor

Panda Vlastimil

 

Áno

ELZA spod Šluchty

Tremko Radovan

 

Áno

EMA spod Mištrovca

Dianiška Marek

 

Áno

ETNA z Kontúrova

Mokričková Martina

 

Áno

FANY Jasenovské vodopády

Degúľ Jozef

 

Áno

FANY Komjatické jazero

Mgr. Vrabec Emil

PLL - N/PLL

Áno

FANY zo Zacharovho dvora

Fabianová Ema + Eduard

 

Áno

FATIMA Gerlachovský dvor

Hudák Martin

 

Áno

FILA spod Mištrovca

Halža Marián

 

Áno

FINA z Dankovho dvora

Danko Pavel

 

Áno

FINTA z Jandovej

Macho Štefan ml.

 

Áno

GABA z Kvaltínovej

Kvaltín Stanisla

 

Áno

GAJA spod Lysej hory

Panda Vlastimil

 

Nie !

GANI Zexov dvor

Luža Ján

 

Áno

GARA z Málinskej doliny

Ing. Kraft Libor

 

Áno

GASI Zexov dvor

Suja Ján

 

Áno

GEMI zo Skalickej

Šlesár František

 

Áno

GERA spod Hýľa

Stieranka Juraj

 

Áno

GINA Boleražan

Ostatník Gabriel

 

Áno

GINA spod Hýľa

Filip Peter

Úhyn 1/2014

-

GIPSY Ševelov dvor

Ševela Karol

 

Áno

GIRA Zelený diamant

Zmena

 

Nie !

GORA Ševelov dvor

Zmena

 

Nie !

GRETA Gerlachovský dvor

Bokoč Marek

 

Áno

GUĽKA z Košarísk

Marcel Búci

Chýba foto

Áno

HESY Zelený diamant

Pacalaj Maroš

 

Áno

HEXA Deberča

Havran Ján

 

Áno

Hora-dombi GÉSA

Ing. Jánsky Silvester

PLL – PLL/PLL

Áno

CHARA z Málinskej doliny

Bokoč Marek

 

Áno

IDA Brunov dvor

Čuchran František

 

Áno

IDA Ševelov dvor

Augustín Ivan

 

Áno

ILA Deberča

Lörinc Jozef

 

Áno

IMA Deberča

Valach Pavel

 

Nie !

IRA Komjatické jazero

Gajdošíková Danka

PLL - PLL/PLL

Áno

IZA spod Lysej hory

Petrík Dušan

 

Áno

JENA Deberča

Ďuriš Rudolf

 

Áno

JENA Komjatické jazero

Mgr. Vrabec Emil

PLL - N/PLL

Áno

JESSI Zasvatovské

MVDr. Čurlík Ján

 

Nie !

JINA Zasvatovské

Ing. Rusiňák Peter

 

Áno

KARMEN Jasenovské vodopády

Kasanický Ján

 

Áno

LINDA zo Skalickej

Šlesár František

 

Áno

LUSY Berecinec

Straka Jaroslav

 

Áno

MAXA z Triblaviny

Václav Pecha

 

Nie !

MONA z Triblaviny

Flimel Róbert

 

Áno

MONA zo Skalickej

Augustín Ivan

 

Nie !

NABY spod Bankova

Dianiška Drahomír

 

Áno

NITA Jasenovské vodopády

Ing. Žofčák Ján

 

Áno

ORKA z Vranína

Bačík Ján

 

Áno

OXA spod Bankova

Bačík Ján

 

Áno

PADŽI de Mandraka

Szaniszló Alexander

 

Áno

POLA Vapec

Fajth Miroslav

 

Áno

SALI Svojnický ranč

Pecha Václav

 

Áno

SKAJKA zo Skalickej

Košík Silvester

 

Áno

TAJA Tupá hora

Buček Miroslav

PLL - N/N

Áno

TARA od Fiľku

Cmúr Peter

 

Áno

TINA od Fiľku

MVDr. Antalík Dušan

 

Áno

VALA z Raslavíc

Panda Vlastimil

 

Áno

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Admin - Ing. Andrea Bielichová