Klubové lesné skúšky malých plemien, Lučenec 16.9.2017

19.09.2017 13:14

            Dňa 16.9.2017 sa v poľovnom revíry PZ Hubert Veľká Ves konali klubové lesné skúšky malých plemien SKCHJGDT. Na skúšky bolo prihlásených šesť psov, všetci prihlásení vodiči sa so svojimi zverencami skúšok zúčastnili. Prácu psíkov posudzoval rozhodcovský zbor v zložení: Ing. Peter Antalík – HR a Mgr. Dušan Palík – R. Skúšky úspešne absolvovali štyri psy ( hodnotenie: 2 x I. cena, 2 x III. cena), dva neobstáli.

            Víťazom KLSMP sa stala sučka AFRA od Ondrisku s vodičom Ing. Jánom Žofčákom s hodnotením I. cena, CACT/197b. Na druhom mieste skončila sučka ESSY od Kamenské hory s vodičom Zoltánom Vargom, hodnotenie I. cena, R.CACT/183 b. Tretie miesto patrilo sučke BADY zo Skalickej s vodičom Branislavom Kosorinským, ktorá s najvyšším počtom bodov skončila na treťom mieste s hodnotením III. cena/200 b.

 

 

Mgr. Dušan Palík

Vyhľadávanie

Kontakt

Admin - Ing. Andrea Bielichová