Chovný zvod, Sielnica 7.6.2014

07.06.2014 17:48

Posledný chovný zvod prebiehal pred klubovou výstavou a predvedené boli 4 chovné psy a 14 chovných súk. Za chovný zvod boli zodpovední poradcovia chovu – Mgr. Emil Vrabec a MVDr. Maroš Antalík (odber krvi).

 

Jedince, ktorým bol skontrolovaný chrup a odobratá vzorka krvi pre potreby vyšetrenia PLL:

CHOP Garaon

ONYX spod Bankova

BELA pod Bažantnicou

BESSY Pohranická perla

CESY Sulinská skala

DIA z Gremhaja

EMA spod Mištrovca

FANY Jasenovské vodopády

FINTA z Jandovej

GERA spod Hýľa

IDA Brunov dvor

JENA Deberča

 

Jedince, ktorým bol skontrolovaný chrup a vyšetrenie PLL si dali urobiť u svojho veterinárneho lekára - výsledok pošlú poradcovi chovu:

ZIR Alumínium

AIRIN spod Molpíra

CARA spod Mištrovca

GIPSY Ševelov dvor

 

Jedince, ktoré boli vyradené z chovu:

BARBAR von Leibitz Obergasse – otočená P3 vpravo hore

BONA de Mandraka – vyradená majiteľom - vek

BRITA Petkov – otočená P3 vľavo hore

 

CLEA spod Molpíra – vyradená majiteľom - predaj DITA zo Zacharovho dvora – vyradená majiteľom - úhyn

FANY zo Zacharovho dvora – vyradená majiteľom – vek

 

Odber krvi u mladých jedincov (zatiaľ nepôsobiacich v chove):

EKO spod Šomode

FAKO Pandov dvor

FIGO z Jandovej

SAM spod Bankova

AMY z Veľkej lúky

FARA spod Molpíra

LEA z Papugovho dvora

RENA spod Bankova

 

Chovné jedince, ktoré sa nezúčastnili chovného zvodu a boli vyradené z chovu:

ARO spod Kamiany

BOJAR Ladisza

BRIX Ferligov

ENDO z Kvaltínovej

EREK z Marbenu

Hurikán Slovakia SAFÍR

PAKO od Progara

ADA z Laboreckej

ALBA z Laboreckej

ASTA z Draveckého dvora

AXA z Hlbokej doliny

BAŠA z Laboreckej

BONA spod Kamiany

DAJA z Gremhaja

DIA Gerlachovský dvor

DONA z Bystričianskej doliny

ELZA Natin dvor

GAJA spod Lysej hory

GEMI zo Skalickej

GIRA Zelený diamant

GORA Ševelov dvor

GUĽKA z Košarísk

HEXA Deberča

IMA Deberča

PADŽI de Mandraka

VALA z Raslavíc

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Admin - Ing. Andrea Bielichová