Zápisnica zo zasadnutia výboru, Skalica 17.10.2014

23.10.2014 13:55
Z á p i s n i c a
zo zasadnutia výboru KCHJGDT, konaného dňa 17.10.2014 – MDS Skalica

 

 

 

Výbor rozhodol:

 

Od 17.10.2014 sa bude odber krvi na PLL realizovať iba na klubových akciách, kde bude určený konkrétny veterinárny lekár na tento úkon.

Akcie: Hlasitosť, MGC, Výstava Sielnica

 

Klubové akcie na rok 2015:

 

Skúšky hlasitosti - 25.04.2015 - Mostová

                         - 02.05.2015 - Gyňov

 

BL - 20.-21.06.2015 - miesto neurčené

 

MGC - 08.-09.08.2015 - Bojnice

 

VSMP - 19.-20.09.2015 - miesto neurčené

 

 

 

 

Zdeno Fronc

tajomník

v.r.

Vyhľadávanie

Kontakt

Admin - Ing. Andrea Bielichová