Výnimka z pravidiel pre podmienky účasti na MSBL

06.06.2014 16:29

Na základe žiadosti Klubu chovateľov jagdterriérov, Slovenského klubu chovateľov jazvečíkov a Slovenského klubu chovateľov teriérov a foxteriérov Predsedníctvo Kynologickej rady Slovenského poľovníckeho zväzu schválilo jednorazovú výnimku z pravidiel pre úpravu počtu štartov na skúškach BL s udeľovaním titulu CACIT v roku 2014, a to výnimku z podmienky absolvovania medzinárodnej výstavy psov pre nasledujúce skúšky s udeľovaním titulu CACIT a CACT:

Turá Lúka - MSBL jazvečíkov – CACT, CACIT

Ludanice – MSBL jagdterriérov – CACT, CACIT

Turá Lúka – MSBL teriérov a foxteriérov – CACT, CACIT, CCT

Vinohrady nad Váhom – MSBL – CACT,CACIT

 

Výnimka z povinnosti výstavného ocenenia sa udeľuje len pre psy slovenských majiteľov psov. Na psy v majetku zahraničných účastníkov sa výnimka nevzťahuje.

 

Ostatné náležitosti vrátane maximálneho počtu psov a počtu psov zo zahraničia zostávajú v platnosti v zmysle Kynologických predpisov SPZ.  Podľa Kynologických predpisov SPZ sa môže skúšok zúčastniť 120 psov, ak sa skúša na dvoch brlohoch, resp. 60 psov, ak sa skúša na jednom brlohu. V prípade porušenia bude braný na zodpovednosť výbor klubu a hlavný rozhodca, v krajnom prípade i neznanie skúšok a z toho vyplývajúce následky pre organizátora. 

Vyhľadávanie

Kontakt

Admin - Ing. Andrea Bielichová