Správa z chovateľskej rady IVDJ, Rohrbach 26.8.2016

10.11.2016 19:46

Zasadnutie  chovateľskej rady Medzinárodného klubu chovateľov Jagdterrierov.

Chovateľská rada sa zišla 26. Augusta 2016 v Rohrbachu - Nemecko pred zasadnutím prezídia IVDJStretli sa zástupcovia klubov JGD z Nemecka, Rakúska, Švajčiarska, Švédska, Dánska Luxemburgska, Francúzska, Talianska, Španielska, Chorvátska a Slovenska. Po otvorení a kontrole protokolu z predchádzajúceho zasadnutia  v minulom roku v Rakúsku bol predstavený program jednania:

a)Oboznámenie zástupcov  klubov o skúšaní a posudzovaní jagdterrierov v jednotlivých členských kluboch.

b)Všeobecné informácie o chove,  chovateľoch ,chovných staniciach a označovaní psov v členských kluboch.

c)Trend chovu hnedých jagdterierov

d)Prednáška o genetike hnedého sfarbenia

e)Možnosti párenia jagdterierov  v rámci členských klubov IVDJ.

Predsedníctvo chovateľskej rady:

Sonesson (Švédsko), Schanda (Rakúsko), Bäbler (Švajčiarsko), Andritzky (Nemecko) pripravili tabuľkové dotazníky pre  pracovné disciplíny a hodnotenie exteriéru. Tabuľky sú v prílohe. Skúšanie,alebo hodnotenie uvedenej  disciplíny je označené x. Zástupca Česka na zasadnutí nebol, preto nie sú informácie označené.

Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Švédsko, Slovinsko, Chorvátsko, Taliansko, Španielsko robia skúšky chovnosti. Tie sa skladajú z brlohovania, skúšky hlasitosti, vodnej skúšky a správania po výstrele. V Nemecku sa ostrosť u psa neskôr overí v prírodnom brlohu alebo v oplôtku na diviaka.

Rakúsko: ostrosť v brlohu –pes 4,suka 3,5,jeden z rodičov musí mať skúšku z ostrosti na diviaka.

Švédsko: hlasitosť na zajaca alebo na raticovú zver, brloh je na jazveca - pes 4,suka 3,5.

Švajčiarsko: ostrosť v brlohu alebo na diviaka, prípadne oboje. Slovinsko: ostrosť len z brlohu pes 4,suka3.

Exteriérové podmienky do chovu sú dosť rozdielne. V Nemecku a Rakúsku môže byť hodnotenie veľmi dobrá u oboch pohlaví, čo je najvyššie zo všetkých klubov (okrem nás). Nemecko a Rakúsko overujú u chovných jedincov DNA. Čo sa týka PLL v Nemecku musia byť obaja partneri čistý, v Rakúsku jeden čistý, druhý hybridný. Ostatné kluby nemajú  pre chovnosť v tomto žiadne požiadavky.

 

Trend chovu  hnedých jagdterierov

Situácia v jednotlivých členských štátoch: hnedé jagdteriery sa vyskytujú vo všetkých štátoch IVDJ. O počte, alebo podiele z celkového množstva sa nevedel nikto z prítomných bližšie vyjadriť. Evidencia hnedákov sa nikde samostatne nevedie.  O záujme chovať hnedákov nie sú presné poznatky.

Možnosti chovu hnedákov: prvým krokom je toto sfarbenie samostatne registrovať v Dogbase(medzinárodná evidencia vedená v Nemecku).Potom je dôležitá kontrola potomstva z vrhov, v ktorých sa vyskytli hnedáci .Čierny jedinci z takéhoto vrhu sú nositeľmi génov ,ktoré spôsobujú nežiadúce sfarbenie čierno-sivý melír. Genetickú schému dedenia hnedej farby a možných kombinácií som odovzdal MVDr. Marošovi Antalíkovi.

Možnosti párenia v členských štátoch IVDJ: IVDJ neobmedzuje ani neusmerňuje takéto párenie. Je to na rozhodnutí jednotlivých klubov prostredníctvom poradcov chovu.

 

Prílohy:

1. Prehľad  informácií o skúšaní a kontrole JGDT v jednotlivých členských štátoch IVDJ - Zošit1.xlsx (13022)

2. Informácie o chove JGDT - Zošit2.xlsx (12183)

 

 

Ing. Kicko

Vyhľadávanie

Kontakt

Admin - Ing. Andrea Bielichová