Skúšky hlasitosti a chovný zvod, Bajany 3.5.2014

04.05.2014 15:48

Ďalšie skúšky hlasitosti sa konali 3.5.2014 v Bajanoch. Zúčastnilo sa ich 11 psíkov, ktorých prácu posudzoval Ing. Ján Žofčák, Peter Cmúr a Dušan Palík. Po odskúšaní hlasitosti im bol skontrolovaný chrup komisiou v zložení: Mgr. Emil Vrabec, MVDr. Dušan Antalík a MVDr. Maroš Antalík.

 

P.č.

Vodič

Pes / suka

H

O

Č

Cena

Kontrola chrupu

1

Hurtuk Anton

Tišin Bek

3

4

3

I. c

Úplný

2

Bujnovský Vladimír

FANA spod Šluchty

3

3

3

I. c

Nevhodná do chovu (otočené P3)

3

Labanc Štefan

ORINA II. Z Jablonských lazov

2

3

3

II. c

Úplný

4

Fronc Zdeno

BRITA Alumínium

2

3

3

II. c

Úplný

5

Lukačko Stanislav

NOR z Papugovho dvora

3

3

3

I. c

Úplný

6

Siksa Samuel

DRAGON z Bílinského pramene

-

-

-

neprišiel

-

7

Belej Pavol

JARIS z Kvaltínovej

0

-

-

neobstál

-

8

Tóth Andráš

PÓLO spod Bankova

3

4

4

I. c

Úplný

9

Rusiňák Vasil

BILLY Pohranická perla

3

3

3

I. c

Úplný

10

Straka Jaroslav

HASAN spod Mištrovca

4

4

3

I. c

1 x M3

11

Harvan Štefan

CÍLA z Prosného

2

2

2

II. c

2 x M3

12

Vavrek Róbert

EXL z Království

3

3

3

I. c

Nevhodný do chovu (kliešte)

Vysvetlivky: H – hlasitosť, O – ochota, Č – čuch

 

Počas skúšok prebiehal druhý chovný zvod na ktorom bolo predvedených 6 chovných psov a 24 chovných súk, ktorým bol skontrolovaný chrup a odobraná vzorka krvi pre potreby vyšetrenia PLL. Za chovný zvod boli zodpovední poradcovia chovu - Mgr. Emil Vrabec a MVDr. Maroš Antalík (odber krvi), MVDr. Dušan Antalík. 

U všetkých predvedených jedincov bola odobraná aj vzorka krvi na vyšetrenie PLL: 

CASH Petkov

GAS Zexov dvor

IBAR Komjatické jazero

LORD Jasenovské vodopády

VORD Alumínium

ZIP Alumínium

 

AJKA Gerlachovský dvor

AJSA Dobogov

ANDA od Čuchrana

BAXA z Prosného

BESI spod Ščalby

BONA z Laboreckej

CORA Hybrálecký lovec

DAJA Gerlachovský dvor

DINA spod Kamiany

DONA von Leibitz Obergasse

ELZA spod Šluchty

FATIMA Gerlachovský dvor

FILA spod Mištrovca

GANI Zexov dvor

GRETA Gerlachovský dvor

CHARA z Málinskej doliny

IZA spod Lysej hory

JESSI Zasvatovské

JINA Zasvatovské

LUSY Berecinec

NITA Jasenovské vodopády

ORKA z Vranína

OXA spod Bankova

TARA od Fiľku

 

Jedince, ktoré boli vyradené z chovu:

ARES z Jagerlandu – vek

ŠAŠO Tupá hora – úhyn

BAXA z Prosného – otočená P3

DUPA Zexov dvor - predaj

 

Odber krvi u mladých jedincov (zatiaľ nepôsobiacich v chove):

BILLY Pohranická perla

HASAN spod Mištrovca

NOR spod Bankova

NOR z Papugovho dvora

PÓLO spod Bankova

Tišin Bek

CÍLA z Prosného

ORINA II. z Jablonských lazov

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Admin - Ing. Andrea Bielichová