Ocenenia SKJ

31.05.2014 09:37

Pri príležitosti osláv 20. výročia založenia SKJ boli odovzdané strieborné, bronzové medaily a čestné uznania kynológom za ich dlhoročnú aktívnu činnosť a osobný prínos pre rozvoj slovenskej kynológie v kategóriách:

  • Poľovný výcvik
  • Výcvik psov pracovných plemien
  • Chov
  • Výstavníctvo
  • Záprahový šport

Slávnostné odovzdávanie ocenení sa konalo 8.5.2014 v Banskej Bystrici, Hotel Lux. Laureáti si prevzali ocenenia z rúk čelných predstaviteľov SKJ. Slávnostné príhovory predniesli Ing. Jozef Jursa CSc (prezident SKJ), Mgr. Juraj Štaudinger ( prezident ZŠK) a Jozef Šuster ( prezident ÚKK). V príhovoroch ocenili osobné nasadenie každého, kto sa kynológii venuje dlhodobo a svedomito. V historickom spektre sa jednoznačne ukazuje, že pokora a poctivá práca prináša nielen zásluhy, ale hlavne výsledky, na ktoré môže byť slovenská kynológia právom hrdá. Za všetkým je potrebné vidieť človeka a jeho každodennú prácu. Tá bola ocenená striebrom a bronzom v podobe medaile, ktorá bola vyrobená v Kremnici. Každá medaila je jedinečná, ciachovaná špecifickým číslom. Bola odovzdaná s úctou, ktorú si jej každý majiteľ iste zaslúži! GRATULUJEME!

Zdroj: Slovenská kynologická jednota - https://skj.sk/phpmenu.php

 

Strieborná medaila bola v kategórii Poľovný výcvik udelená aj niektorým našim členom, aktívnym kynológom, ktorí svojou činnosťou prispeli k rozvoju a šíreniu dobrého mena slovenskej kynológie doma aj v zahraničí.

Zdroj: SKJ – Laureáti striebro - https://skj.sk/documents/laureati_striebro.pdf
Zdroj: SKJ – Fotogaléria - Strieborní medailisti - https://skj.sk/phpmenu.php?s=220142

 

Vacláv Pecha

Za 40 rokov aktívnej činnosti vo výcviku poľovných psov a 40 rokov výstavníckej činnosti. Za dlhoročnú obetavú prácu v Klube chovateľov jagdteriérov.

 

František Šlesár

Za 30 rokov aktívnej chovateľskej a výstavníckej činnosti. Dlhoročný funkcionár Klubu chovateľov jagdteriérov.

 

Silvester Jánsky

Za 40 rokov aktívnej chovateľskej a výstavníckej činnosti. Od roku 1983 je úspešným chovateľom plemena jagdterriér.

 

Ing. Ľudovít Kicko

Za 30 rokov aktívnej chovateľskej a výstavníckej činnosti. Je úspešným chovateľom jagdteriérov od roku 1976. Rozhodca pre posudzovanie skúšok duričov a brlohárov.

 

Jozef Loučka

Chovateľom plemena jagdteriér je od roku 1986. Počas tohto obdobia predviedol veľa psov z ktorých 4 boli psy ocenení titulom CACIT.

 

Ing. Ján Žofčák

Je aktívnym chovateľom od roku 1978. Počas tohto obdobia predviedol na skúška PUP veľa psov plemena jagdterriér. Z nich boli 4 ocenení titulom CACIT.

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Admin - Ing. Andrea Bielichová