Medzinárodné brlohárske skúšky, Veľká Ves 24.-25.6.2017

09.07.2017 21:13

V dňoch 24.-25.6.2017 sa uskutočnili vo Veľkej Vsi Medzinárodné brlohárske skúšky jagdterriérov. Skúšok sa zúčastnili vodiči z ôsmich krajín a prácu psov posudzoval rozhodcovský zbor v zložení - Mgr. Emil Vrabec (hlavný rozhodca, SR), František Šlesár (SR) a Jaroslav Pondělek (ČR). Úroveň predvedených psov bola na veľmi dobrej úrovni - bolo zadaných 34 titulov CACIT, CACT.

Na prvom mieste sa umiestnila sučka ARKA Žochárka z Obchodnej s vodičom Otom Jakubíkom, ktorá sa stala zároveň aj klubovým víťazom za rok 2017. Na druhom mieste skončil pes DIM Alumínium s vodičom Martinom Balkovským. Tretie miesto patrilo sučke ZIRA Svojnický ranč s vodičom Pavelom Friedekom (ČR).

 

Mgr. Emil Vrabec

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Admin - Ing. Andrea Bielichová