Klubová výstava Sielnica, 7.8.2021 - výsledky

15.09.2021 23:24

Hodnotenie KV Sielnica 07. augusta 2021

 

PSY

Trieda mladých

Predvedených jedenásť mladých psov s hodnotením: 10 x výborná, 1 x odstúpil. Víťaz triedy CEZAR German Gold s titulom V1, CAJC, majiteľ Miroslav Piterka, V2 bol hodnotený ÁRON Mlynová s majiteľom Borisom Horníkom.

Trieda stredná

V tejto triede boli predvedení dvanásti psi, víťazom triedy a titul CAC získal BARON German Gold s majiteľom Marekom Kovaľom, V2 a titulom R.CAC bol hodnotený DAN II Jasenovské vodopády, majiteľ  Ján Žofčák.

Trieda otvorená

Z dvanástich prihlásených psov v tejto triede do kruhu nastúpilo jedenásť, hodnotenie: 6 x výborný, 2 x veľmi dobrý, traja vodiči z posudzovania odstúpili. CAC bol zadaný psovi XOR Zexov dvor s Jurajom Stierankom, V2 a R. CAC DUFF Vramar, majiteľka Katarína Grácová.

Trieda pracovná

Víťazom triedy bol ANTRAX von  Castor Vallis s majiteľkou Teréziou Trepáčovou, druhý s R.CAC skončil JACK Alumínium s majiteľom Zdenkom Froncom, dva psíky výborné, 3 x zadaná veľmi dobrá.

 

SUKY

Trieda mladých

Táto trieda bola už tradične najpočetnejšie zastúpená, prihlásených až 28 mladých sučiek. Z predvedených sučiek bolo 19 hodnotených známkou výborná, šesť sučiek známkou veľmi dobrá, jedna dobrá. Víťazom triedy sučka UDA Komjatické jazero s majiteľom Emilom Vrabcom.

 

Trieda stredná

V triede strednej bolo predvedených 8 sučiek, víťaz triedy CHIRA Biely kostol, ktorá bola ohodnotená ako výborná 1 CAC, majiteľ Patrícia Rusňáková + Jakubčík František, V2 a R.CAC získala HESSA zo Skalickej majiteľ Drahomír Ondriska.

 

Trieda otvorená

V tejto triede bolo prihlásených jedenásť sučiek, s nasledovným hodnotením: 5 x výborná, 2 x veľmi dobrá, 3 x dobrá, 1 x nenastúpila. Víťazkou triedy otvorenej sučka AJDA AVIANA von Castor Vallis s majiteľom Simona Potočková + Rastislav Johanes. Druhá v poradí, R. CAC skončila  sučka ELISABETH vom Waxeneck, majiteľ Ľudovít Kicko.

 

Trieda pracovná

V triede pracovnej boli predvedené štyri sučky s hodnotením 3 x výborná, 1 x veľmi dobrá. Víťazkou triedy pracovnej sa stala AIRA Hunting Killer s Ladislavom Štiglincom, druhá s V2 R. CAC, YUDA Zexov dvor s majiteľom Miroslavom Kovalančíkom.

 

V konečnom zúčtovaní bol Klubový víťaz 2021 s BOS zadaný psovi  ANTRAX von  Castor Vallis s majiteľkou Teréziou Trepáčovou a Klubový víťaz 2021 BOB suke CHIRA Biely kostol, majitelia Patrícia Rusňáková + Jakubčík František.

 

 

 

 

 

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Admin - Ing. Andrea Bielichová