Návrh chovateľského poriadku SKCHJGDT

 
Návrh chovateľského poriadku SKCHJGDT k pripomienkovaniu - tento dokument sa pripravuje z toho dôvodu, aby členská základňa mala k dispozícii kompletné informácie ohľadne chovateľskej činnosti v jednom dokumente a hlavne, aby dokument v konečnom znení, bol prijatý na najbližšej  členskej  schôdzi. 
 
 
 
Oprava Návrhu chovateľského poriadku
Článok 10. Poplatky
Vydanie odporúčania na párenie 4,- €
Párenie psom 7,- €
 
 
Návrh chovateľského poriadku - na hlasovanie na členskej schôdzi 
Návrh Chovateľského poriadku v znení, aké bolo po zohľadnení pripomienok členov klubu odsúhlasené výborom SKCHJGDT 14.1.2018 v Bartošovej Lehôtke. V tomto znení bude Chovateľský poriadok SKCHJGDT predložený členskej základni k hlasovaniu na členskej schôdzi dňa 3.2.2018 v Lučenci. 
 
 
Platný chovateľský poriadok
 CHOVATEĽSKÝ PORIADOK SKCHJGDT - schválený Členskou schôdzou dňa 3.2.2018 v Lučenci. Na stiahnutie TU.  Chovateľský poriadok je zverejnený aj v záložke CHOV - Chovateľský poriadok SKCHJGDT.                                                                  
 
 
Mgr. Dušan Palík     
 
 
 

Diskusná téma: Návrh chovateľského poriadku SKCHJGDT

Dátum: 31.12.2017

Vložil: Maroš Antalík

Titulok: Chovatelský a zápisný poriadok

Dobrý večer priatelia.
Som rád že diskutujete k takejto dôležitej téme.Nechcem a ani sa nebudem teraz vyjadrovat k jednotlivým návrhom pretože to nás čaká na spoločnej schôdzi,chcel by som len podať niekoľko informácií k PDA t.j. Pohár Dušana Antalíka.
PDA bol v roku 2016 organizovaný po prvý krát a iniciatíva na zorganizovanie prišla od ľudí ktorí nemajú s klubom nič spoločné.Najprv sa mi to tiež zdalo trochu zvláštne,ale ked som videl zanietenie ludí ktorí to organizovali, bol som velmi prekvapený.PDA sú v podstate duričské skúšky skúšané podľa platného skúšobného poriadku.Prvý ročník sa uskutočnil v Lučenci a naozaj tam boli len účastníci ktorých pozvali organizátori.Klub tieto skúšky nestáli ani cent a celé financovanie bolo formou sponzoringu.Pri ukončení týchto skúšok bolo prostredníctvom ľudí z vyšších kynologických štruktúr vyslovené želanie aby neostalo len pri jednom ročníku.A tak sa výbor dohodol,že v roku kedy nebudú organizované klubové duričské skúšky,bude klub organizovať PDA.Po poslednom rozhovore s p.Marianom Konečným viem,že kynologická rada má v úmysle premenovať duričské skúšky brlohárov,ktoré sa tento rok organizovali prvý krát,na PDA.Takže to bude vyšší typ skúšok a preto sme ho navrhli aj do chovatelského poriadku.No ak si to členovia klubu nebudú želať,nemusí tam byť.
Na záver želám v mene klubu všetkým členom pevné zdravie a vela úspechov v novom roku 2018 a teším sa na naše spoločné stretnutia. KYNOLÓGII ZDAR.

Dátum: 15.12.2017

Vložil: Vlastimil Koňařík

Titulok: Připomínka k chovnému pořádku

1.
Vy v návrhu ...čl.4 Podmeinky chovnej zp... stanovujete pro jedince z cizích klubů podmínku

Veterinární vyšetření na PLL... slovo "veterinární" není to samé co "genetické" vyšetření!!!

Stanovený DNA profil!!! To jako že pokud si majitel nejspíše psa z jiného klubu toto nezajistí tak tento výběr majitele feny z vašeho klubu poradce chovu NESCHVÁLÍ!!!

2.
Ve standartu se hovoří o výšce 33-40cm pro psi i feny

Vy v návrhu...čl.4 Podmienky chovnej zp... Stanovujete pro jedince z cizích klubu 36-40cm, pro psy z vašeho klubu stanovujete 36-40cm a pro feny 34-38cm.

PROČ? Nevidím důvod opravovat standart.

3.
Jiné kluby využívají k chovu hodnocení jedinců z klubová výstavy "Výborný a Velmi dobrý"

Vy v návrhu ...čl. 4 Podmeinky chovnej zp... navrhujete u jedince z cizího klubu hodnocení "Výborný"

PROČ? Neuznáváte výsledky klubových výstav jiných klubu?

4.
Ve standartu jsou povoleny jisté bílé znaky

Vy v návrhu ...čl.4 Podmeinky chovnej zp... navrhujete u jedince z cizího klubu... netolerujú sa biele znaky na hrudi, ...

PROČ? Upravujete standart pro jedince z cizích klubů?

Mé osobní shrnuti
Jak to tak vidím tak si zde zpracovatel a navrhovatel tohoto chovatelského poraidku:
Stanovený standart si UPRAVUJE jak se jak se MU LÍBÍ,
Nehodláte RESPEKTOVAT Klubové výstavy cizích klubů, Chovné jedince z cizích klubů a tím pádem Činnost cizích klubů v chovu Jagdteriera.

Dátum: 18.12.2017

Vložil: Jano Smolíček

Titulok: Re:Připomínka k chovnému pořádku

Až vianočné zvony zazvonia, ihličie Vám doma zavonia, zahoďte všetky trápenia a starosti, užite si sviatky v šťastí a radosti.

Všetkým želám pekné vianočné sviatky a šťastný Nový rok 2018.

Dátum: 10.12.2017

Vložil: Dušan Palík ml.

Titulok: Návrh chovateľského poriadku


Dobrý večer.

Som veľmi rád, že členská základňa začína diskutovať na túto dôležitú tému, rád si prečítam aj ďalšie príspevky a návrhy, ktoré neskôr môžu byť zapracované do tohto dokumentu, rozhodne o tom samozrejme členská schôdza, takže podľa mňa nie je vhodné vyjadrovať sa spôsobom: "Či keď je pekný a váš, tak nech je v chove ??" a podobne... Posledná zmena štandardu FCI č.103 d, zo dňa 19.3.2015 je už dlhšiu dobu zverejnená na stránke klubu CHOV-ŠTANDARD).

S pozdravom.

Dátum: 12.12.2017

Vložil: Peter Knotek

Titulok: Re:Návrh chovateľského poriadku

Dobrý večer pán Pálik ml.,
v roku 2015 až 2017 som nepostrehol, že by na stránke nášho klubu, na záložke novinky bola zverejnená informácia o zmene štandardu č. 103 d z roku 2015. Malo byť samozrejmosťou klubu informovať členskú základňu . To ale neospravedlňuje moju nepozornosť , ktorú som si nevšimol na stránke klubu záložka chov – štandard, za ktorú sa ospravedlňujem. Na záložke chov – na stiahnutie treba aktualizovať chovateľský a zápisný poriadok SPZ. Je v platnosti od 28.2.2017 a my na stránke nášho klubu ho máme z roku 1993. Tiež aktualizovať v dokumentoch na stiahnutie originálny preklad štandardu č. 103 d, ktorý my tam stále máme z roku 2011. Na záver sa chcem poďakovať pani Hane Krpešovej, s ktorou sa osobne nepoznám, a ktorá sa 17.2.2017 na našej stránke klubu pripojila do diskusie chov titulok - zuby , kde nás upozornila o zmene štandardu č. 103 d . Myslím si, že vtedy sme sa prvý krát dozvedeli o zmene štandardu z roku 2015. Ťiež ste pripojili aj vy pán Pálik ml., svojim príspevkom do diskusie 27.1.2017,kde ste spomínal štandard z roku 1996 ešte starší štandard, ktorý sme v tom čase mali k dispozícii na našej stránke klubu.

S pozdravom Peter Knotek

Dátum: 06.12.2017

Vložil: Jano Smolíček

Titulok: Návrhy a pripomienky k chovateľskému poriadku KCHJ

čl. 4 - Podmienky chov. spôsobilosti - podľa platného štandardu - nejaké vytváranie svojej verzie štandardu? Nevidím dôvod.
čl. 5 b - Súhlasím plne s názorom Ivana Pechu.
čl. 5 Pohár MVDr. Antalíka nechcem riešiť z osobných dôvodov, ale súhlasím aj s tým, že treba dať priestor aj druhým, nech sa ukážu.
S tým nedokončeným vyhnaním - čo to je za názor zaraďovať do chovu psov s nedokončeným vyhnaním. Odvaha a ostrosť sú potom kde a kde je tá pravá povaha Jagdterriera?? Či keď je pekný a váš, tak nech je v chove ??
Čo sa týka PLL - treba to zrušiť je to nezmysel, a tí čo to zaviedli a spropagovali a ďalej propagujú tí to dobre vedia. Aj v diskusií je to v minulosti dosť obšírne popísané a kto má internet môže si doštudovať nielen na našej stránke ale nájde si aj niečo o tejto problematike. Je tam toho dosť. To zavedenie ,,Čistých jedincov" narobilo toľko zla, že ja osobne nemám čo riešiť a hovorím, na prvej schôdzi zrušiť. Páriť ako V CZ, tí to tam riešia inak - môj názor.
S využitím psa v chove: ak je dobrý, teda ozaj dobrý a má dobrý zdravotný stav na vek netreba hľadieť - chovať bez obmedzenia veku.
Podvodníci, tam súhlasím s Ivanom P.
Nebránim sa rozumným veciam a nezmysly nechcem a nebudem podporovať.
Uvidíme čo bude. Ja verím, že väčšina členskej základne pochopila niektoré skutočnosti.

,, Poľovníckej kynológií a Jagošom zdar"

Dátum: 05.12.2017

Vložil: Ivan Pecha

Titulok: Návrhy a pripomienky: Chovateľský poriadok

Vážení páni chovatelia, zase sa vyjadrujem ako prvý k návrhu chovateľského poriadku. Aby som išiel sporadicky bod po bode:

čl. 3 Chov a jeho riadenie
bod 7: "7. Chovná suka registrovaná klubom nesmie byť registrovaná iným klubom" - navrhujem doplniť aj "pes"

čl. 4 Podmienky chovnej spôsobilosti
navrhujem, aby celé znenie tohto článku bolo totožné s platným štandardom (napr. výška, obvod hrudníka, biele znaky, maska, čitateľné znaky na maske,). Otázka znie, prečo by mal mať náš klub upravený štandard.

bod 1) "absolvované brlohárske skúšky" - rozpor s bodom 5a) "skúšky z výkonu: Klubové brlohárske skúšky v I. cene, II. cena" - brlohárske skúške/klubové brlohárske skúšky

čl. 5b) suky: "absolvovanie preskúšania disciplíny odvaha v diviačom oplôtku pred komisiou vymenovanou členmi výboru. Do chovu oprávňuje najnižšia známka 3, výnimka z odvahy sa vzťahuje na jedince, ktoré majú absolvované JSMP min. v II. cene alebo VSMP min. v III. cene, tieto jedince preskúšanie odvahy v diviačom oplotku nemusia absolvovať"
- navrhujem zrušiť výnimku, ktorá sa týka "výnimka z odvahy sa vzťahuje na jedince, ktoré majú absolvované JSMP min. v II. cene alebo VSMP min. v III. cene"

čl. 5 Podmienky chovnosti jedincov v SKCHJGDT
bod a) Otázka: Pohár MVDr. Antalíka sa konal len pozvánky organizátora a len pozvaným členom. Pokiaľ sa tejto akcie nemá možnosť zúčastniť každý člen, tak sa pre mňa Pohár MVDr. Antalíka nepočíta ako vrcholová súťaž.

nesúhlasím s tým, aby psi s nedokončeným vyhnaním na brlohárskych skúškach boli zaradení do chovu (dôvod: pes, ktorý nie je schopný za 10 min. uchopiť alebo vyhnať líšku z brlohu, nie je vhodný do chovu)

"vyšetrenie na PLL (luxácia očnej šošovky) - do chovu môžu byť zaradené len jedince genotyp N/N, „čistý jedinec" - s týmto nesúhlasím: chovať len čistých jedincoch je likvidácia chovných jedincov, ktorí sú pracovne a exteriérovo výnimoční
- navrhujem: nech má každý chovateľ psa a suky možnosť vybrať si podľa pracovných predpokladov a krásy a exteriéru a nie podľa genotypu PLL.

ďalší môj návrh: možnosť páriť len genotyp čistý N/N s prenášačom alebo čistý/čistý

"psa je možné naposledy využiť v chove v roku, v ktorom dosiahol vek deväť rokov, výnimkou sú psy s absolvovanými všestrannými skúškami malých plemien, klubovými skúškami duričov, memoriál Františka Sigeta, pohár MVDr. Dušana Antalíka, kedy je možné psa využiť naposledy v roku, v ktorom dosiahol vek desať rokov."
- môj názor je ten, že u psa vôbec nezáleží na veku, pokiaľ je schopný nakryť suku.

čl. 6 Podmienky párenia
navrhujem doplniť trestný postih pre "podvodníkov"

čl. 10 Poplatky
bod 1: Poplatky pre členov klubu:
"Párenie psom 4,- € a Nadpočetné šteňa 35,- €"
návrh: tieto dva poplatky úplne zrušiť


K uvedeným návrhom a pripomienkam som dospel po prečítaní si zverejneného návrhu chovateľského poriadku.
Rád si prečítam názory a pripomienky iných členov klubu k predmetnému návrhu.

Kynológii zdar!Dátum: 06.12.2017

Vložil: Knotek Peter

Titulok: Re:Návrhy a pripomienky: Chovateľský poriadok

Vážení členovia klubu, chcel by som pripojiť k môjmu kamarátovi Ivanovi Pechovi a vyjadriť k téme svoj názor.

Článok 1. Úvodné ustanovenia
Cieľom SPZ – klubu chovateľov jagdterriérov je zabezpečenie chovu čistokrvných psov s preukazom pôvodu v zmysle platného FCI- štandardu č. 103 d so zachovaním biologického zdravia každého jedinca a špecifických vlôh a vlastností charakteristických pre plemeno jagdterriér.

V článku 1. úvodné ustanovenia prvá veta je napísané, že klub chovateľov jagterriérov zabezpečuje chov čistokrvných psov podľa platného FCI-štandartu č.103 d :tak nesúhlasím s navrhovanými zmenami v článku 4.,tak ako napísal Ivan a som za zachovanie štandartu FCI č.103 d, ktorý bol naposledy schválený 19.3.2015, u nás na stránke je z roku 2011. Ak si chce niekto pozrieť preklad originálu, je na stránke klubu chovateľov jagterriérov v Čechách.


čl. 5b) suky: "absolvovanie preskúšania disciplíny odvaha v diviačom oplôtku pred komisiou vymenovanou členmi výboru. Do chovu oprávňuje najnižšia známka 3, výnimka z odvahy sa vzťahuje na jedince, ktoré majú absolvované JSMP min. v II. cene alebo VSMP min. v III. cene, tieto jedince preskúšanie odvahy v diviačom oplotku nemusia absolvovať"
- navrhujem zrušiť výnimku, ktorá sa týka "výnimka z odvahy sa vzťahuje na jedince, ktoré majú absolvované JSMP min. v II. cene alebo VSMP min. v III. cene"

Ivan, v tomto článku si zabudol označiť aj článok 5a, aby sa to týkalo aj psov, inak súhlasím s tvojimi návrhmi.

Kynológii zdar!Vyhľadávanie

Kontakt

Admin - Ing. Andrea Bielichová