Archív článkov

13.10.2012 23:05

Nová klubová zástava

08.10.2012 23:04

Medzinárodné všestranné skúšky

V dňoch 22.-23. septembra sa uskutočnili v Skalici medzinárodné všestranné skúšky jagdteriérov. Skúšok sa zúčastnili vodiči zo Slovenskej a Českej republiky.  Víťazom sa stal psík ZEP Alumínium s vodičom Zdenkom Froncom, ktorý tento rok úspešne absolvoval aj Skúšky po výstrele v II. cene...
13.08.2012 23:02

Memoriál Gustáva Cmarku v brlohárení

V dňoch 11.-12.8.2012 sa konal 4. ročník Memoriálu Gustava Cmarku. Týchto chovných skúšok sa zúčastnili vodiči zo Slovenska, Česka a jeden z Nemecka. Prácu psíkov oba dni posudzovali traja rozhodcovia - Dušan Palík (SR), Branislav Kosorínsky (SR) a Anatolii Demianenko (UKR). Prvé tri miesta...
06.07.2012 23:01

Klubová výstava

1. júla 2012 sa v Sielnici tradične konali klubové výstavy Slovenského klubu chovateľov jagdteriérov, Slovenského klubu chovateľov farbiarov, Klubu chovateľov duričov, Klubu chovateľov alpských jazvečíkovitých duričov a špeciálna výstava Klubu chovateľov poľovných sliedičov.   PSY - rozhodca...
06.07.2012 23:00

Medzinárodné skúšky v brlohárení

Dňa 23-24.6.2012 sa konali medzinárodné skúšky v brlohárení, ktoré boli prvýkrát zorganizované v spolupráci s Poľovníckym združením Družstevník  Komjatice.  Skúšok  sa zúčastnili vodiči zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska, Srbska, Ukrajiny, Ruska a Talianska. Medzinárodné...
20.04.2012 20:38

!!! Chovné jedince !!!

Nakoľko, nie všetky chovné psy a suky sú uverejnené na internetovej stránke, prosím majiteľov chovných jedincov o zaslanie ich oskenovaných rodokmeňov, posudkových listov z klubovej výstavy a fotografie na e-mailovú adresu admina. PSOM A SUKÁM, KTORÉ NEBUDÚ ZVEREJNENÉ NA KLUBOVEJ STRÁNKE, NEBUDE...
19.04.2012 22:59

Zápisnica z konferencie

Z á p i s n i c a z konferenice KCHJGDT, konanej dňa 15.04.2012 v Bartošovej Lehôtke   Prítomní: podľa prezenčnej listiny   Program: Prezentácia účastníkov. 1.Zahájenie 2.Schválenie programu schôdze a voľba: volebnej a návrhovej komisie, mandátovej komisie a overovateľov...
21.02.2010 16:35

40 ROKOV ORGANIZOVANÉHO CHOVU JAGDTERIÉROV NA SLOVENSKU

    Pred 40. rokmi, to jest v máji roku 1969 pri oblastnej výstave poľovných psov vo Zvolene bol založený samostatný klub chovateľov jagdteriérov v ČSSR. Niekoľko nadšencov chovateľov tohoto plemena sa rozhodlo založiť  samostatný klub a odtrhnúť sa od klubu...
07.02.2010 15:53

Webová prezentácia bola spustená

Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia, ktorá je zameraná na propagáciu činnosti Slovenského klubu chovateľov jagdteriérov ako i na  zviditeľnenie jedinečného poľovného plemena, a to jagdteriéra.  
01.01.2009 18:28

Poplatky členov klubu platné od 1.1. 2009

Na základe prechodu Slovenskej meny na spoločnú menu EUR, boli výborom klubu JGDT stanovené administratívne poplatky členov klubu platné od 1.1. 2009 nasledovne: -  zápisné ...

Vyhľadávanie

Kontakt

Admin - Ing. Andrea Bielichová