Archív článkov

01.06.2014 22:14

GRAND PRIX SLOVAKIA & DERBY WINNER SHOW 31.5.-1.6.2014

Počas tejto medzinárodnej výstavy v Nitre bolo spolu posúdených 16 jagdterriérov. Sobotu posudzovala Mirja Lapanja (SLO) 6 psov a 5 súk. V nedeľu posudzovala Magdalena Kozlowska (PL) 3 psov a 4 suky. Fotky nájdete vo fotogalérii alebo TU.    31.5.2014 PSY 1. trieda mladých: SAM spod...
31.05.2014 09:37

Ocenenia SKJ

Pri príležitosti osláv 20. výročia založenia SKJ boli odovzdané strieborné, bronzové medaily a čestné uznania kynológom za ich dlhoročnú aktívnu činnosť a osobný prínos pre rozvoj slovenskej kynológie v kategóriách: Poľovný výcvik Výcvik psov pracovných plemien Chov Výstavníctvo Záprahový...
13.05.2014 20:25

Organizácia chovného zvodu počas klubovej výstavy

Posledný chovný zvod sa uskutoční počas klubovej výstavy v Sielnici - 7. júna o 7.00 hod. V priloženej tabuľke je uvedený zoznam chovných psov a súk, ktoré majú povinnosť predvedenia na chovnom zvode. Jedince, ktoré sa chovného zvodu nezúčastnia, budú automaticky vyradené...
04.05.2014 15:48

Skúšky hlasitosti a chovný zvod, Bajany 3.5.2014

Ďalšie skúšky hlasitosti sa konali 3.5.2014 v Bajanoch. Zúčastnilo sa ich 11 psíkov, ktorých prácu posudzoval Ing. Ján Žofčák, Peter Cmúr a Dušan Palík. Po odskúšaní hlasitosti im bol skontrolovaný chrup komisiou v zložení: Mgr. Emil Vrabec, MVDr. Dušan Antalík a MVDr. Maroš...
30.04.2014 12:37

Skúšky hlasitosti, Mostová 26.4.2014

Prvou tohtoročnou klubovou akciou boli skúšky hlasitosti, ktoré sa konali v PZ Mostová. Skúšok sa zúčastnilo 35 psíkov. Ich prácu posudzoval rozhodcovský zbor v zložení: Zdeno Fronc (hlavný rozhodca), Branislav Kosorinský, Peter Filip, Zoltán Varga a  Ing. Ľudovít Kicko. Po návrate...
27.04.2014 13:58

Chovný zvod, Mostová 26.4.2014

Počas skúšok hlasitosti prebiehal aj chovný zvod, ktorého sa zúčastnili chovné jedince zaradené do chovu do 31.12.2013. Predvedených bolo 14 chovných psov a 30 chovných súk. Za chovný zvod boli zodpovední poradcovia chovu Mgr. Emil Vrabec a MVDr. Maroš Antalík (odber krvi), František Šlesár a...
31.03.2014 03:03

DUO CACIB Nitradog 29.-30.3.2014

V dňoch 29.-30.3.2014 sa konala medzinárodná výstava v Nitre. Sobotu posudzoval Jaroslav Jevčák (SK) 5 psov a 7 súk. V nedeľu posudzovala Astrid Lundava (EST) 5 psov a 4 suky. Fotky nájdete vo fotogalérii alebo TU.    29. 3. 2014 PSY 1. trieda mladých: GIN II z Prosného -...
05.03.2014 22:58

Organizácia chovných zvodov v roku 2014

K 31.12.2013 poradca chovu Mgr. Emil Vrabec eviduje 37 chovných psov a 99 chovných súk. Kedže nie všetci sa zúčastňujú v chove a chovný zvod nebol usporiadaný viac ako 10 rokov, je značný neprehľad v chovnom materiáli. Mnoho majiteľov chovných jedincov si nepokladá za potrebné stratu, príp....
03.03.2014 17:44

Úprava počtu štartov na skúškach BL s udeľovaním titulu CACIT

    Na zasadnutí Predsedníctva kynologickej rady SPZ dňa 10.1.2014 v Haliči boli schválené pravidlá pre úpravu počtu štartov na skúškach BL s udeľovaním titulu CACIT v súvislosti so splnením podmienok pre udelenie titulu interšampióna práce.        ...
28.01.2014 08:16

Zápisnica zo zasadnutia výboru, Bartošova Lehôtka 26.1.2014

Z á p i s n i c a zo zasadnutia výboru KCHJGDT, konaného dňa 26.01.2014 v Bartošovej Lehôtke ________________________________________________________________________________   Prítomní podľa prezenčnej listiny.   Program rokovania: 1. Otvorenie 2. Správa o činnosti 3. Správa o finančnom...

Vyhľadávanie

Kontakt

Admin - Ing. Andrea Bielichová