Archív článkov

13.05.2015 14:57

Výsledky PLL - odber Gyňov, 2.5.2015

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené výsledky odberu krvi 9 mladých psov a súk, zatiaľ nepôsobiacich v chove. Odber krvi sa uskutnočnil počas Skúšok hlasitosti v Gyňove.    Pes / suka Majiteľ Pohlavie Výsledok BORA...
08.05.2015 18:07

Výnimka PLL pre majiteľov chovných súk

Majitelia chovných súk, ktorí si chcú dať odobrať krv pre potreby vyšetrenia PLL u šteniat, môžu tak urobiť individuálnym odberom krvi u svojho veterinárneho lekára a nemusia čakať na klubovú akciu. Šteňatám možno odobrať krv do doby vydania preukazu...
08.05.2015 17:50

Naši jubilanti

V roku 2015 sa títo naši členovia dožívajú významného životného jubilea, k čomu im výbor KCHJGDT úprimne blahoželá !   50 rokov Pavel Danko Ľubomír Grega Štefan Harvan Ing. Marián Michalovič Marián Nemček Jozef Nemčík MVDr. Jozef Rózsa Mgr. Emil Vrabec   55 rokov Peter Cmúr Miroslav...
05.05.2015 11:33

Výsledky PLL - odber Mostová, 25.4.2015

V tabuľke sú uvedené výsledky odberu krvi u mladých jedincov, zatiaľ nepôsobiacich v chove. Na prvej klubovej akcii sa odobralo spolu 33 vzoriek, ktoré sme zaslali do českého laboratória Genomia.    Pes /...
04.05.2015 10:02

Skúšky hlasitosti, Mostová 25.4.2015

Prvé skúšky hlasitosti sa tradične konali v PZ Mostová. Zúčastnilo sa ich 35 psov a ich prácu posudzoval rozhodcovský zbor v zložení Zdeno Fronc (HR, 28-35), Mgr. Emil Vrabec (1-9), Zoltán Varga (10-18) a Peter Filip (19-27).  Fotky sú pridané vo...
16.02.2015 19:07

Zápisnica zo zasadnutia výboru, Bartošova Lehôtka 8.2.2015

  Prítomní podľa prezenčnej listiny.   Program rokovania: 1. Otvorenie 2. Správa o činnosti 3. Správa o finančnom hospodárení 4. Správa poradcu chovu 5. Správa výcvikára 6. Správa matrikára 7. Správa dozornej rady 8. Plán akcií na rok 2015 9. Klubový spravodaj 10....
17.12.2014 21:10

Úhrada členského na rok 2015

Členské na nasledujúci rok je potrebné uhradiť do 31.12.2014 ! Táto povinnosť vyplýva zo stanov SKCHJGDT - článok 4., ods.3, písm. a)   Aktuálny zoznam platieb za členské -> TU.  Údaje potrebné na úhradu členského -> TU.   
16.12.2014 20:28

Memoriál Františka Sigeta, Nitrianska Blatnica 12.-14.12.2014

14. ročník Memoriálu Františka Sigeta sa uskutočnil v PZ Mier Nitrianska Blatnica. Súťaže sa zúčastnilo 12 plemien duričov nominovaných klubmi v zmysle štatútu súťaže.  Ich prácu v priebehu dvoch náročných dní posudzoval rozhodcovský zbor pod vedením hlavného rozhodcu Ing. Jozefa Jursu,...
23.10.2014 13:55

Zápisnica zo zasadnutia výboru, Skalica 17.10.2014

Z á p i s n i c a zo zasadnutia výboru KCHJGDT, konaného dňa 17.10.2014 – MDS Skalica       Výbor rozhodol:   Od 17.10.2014 sa bude odber krvi na PLL realizovať iba na klubových akciách, kde bude určený konkrétny veterinárny lekár na tento úkon. Akcie:...
22.10.2014 15:05

Medzinárodné duričské skúšky, Skalica 18.-19.10.2014

SKCHJGDT usporiadal v dňoch 18.-19.10.2014 Medzinárodné duričské skúšky jagdterriérov so zadávaním titulov CACIT, CACT a Klubový víťaz 2014. Skúšky boli organizované v spolupráci s PS Divá hus kojatin Gbely a PZ Turá lúka. Skúšok sa zúčastnilo 13 psíkov s vodičmi zo...

Vyhľadávanie

Kontakt

Admin - Ing. Andrea Bielichová